Arhivă zilnică: 19 ianuarie 2017

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a

Concurs de afișe tematice

Concurs național de afișe tematice pentru elevii din învățământul preuniversitar nemțean

Menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018

Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 01 septembrie 2017 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018

Întregirea normei didactice de predare-învațare-evaluare a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazută la art. 48 din Metodologie

Soluționarea cerilor de întregire a normei didactice de predare-învațare-evaluare a personalului didactic titular

Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazută la art. 48 din Metodologie

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018

Instruirea candidaților la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017 și 2018

Reprogramarea activității din 23 ianuarie 2017