Arhivă zilnică: 21 decembrie 2016

Numiri directori/directori adjuncți cu detașare în interesul învățământului

Olimpiada locală de fizică, 14 ianuarie 2017 – modificare centru zonal Roman

Precizări privind organizarea și desfășurarea etapei locale a olimpiadei de fizică – zona Roman

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 5739/2016

Regulamente pentru Olimpiada de limba și literatura română

Regulamente pentru Olimpiada de limba și literatura română