Arhivă zilnică: 4 octombrie 2016

Posturi vacante propuse pentru transferul personalului didactic auxiliar

Posturi vacante propuse pentru transferul personalului didactic auxiliar

Precizări privind înscrierea la gradele didactice I și II în anul școlar 2016 – 2017

În atenția cadrelor didactice, responsabililor cu formarea continuă și directorilor unităților de învățământ

Scrisoare metodică – activitatea comisiei diriginților

În atenția directorului, consilierului educativ, diriginților