Arhivă lunară: septembrie 2015

Maria GHINIȚĂ

Profesor de Matematică – Fizicăfoto_maria_ghinita

Studii de bază:
Facultatea de Matematică – Fizică, Universitatea din Bacău,

Studii postuniversitare: Informatică
Specializarea: Tehnologia Informației și Comunicației

Unitatea la care este titular:
Colegiul Național Roman Vodă

Grad didactic – I

Vechime în învățământ – 32

Domenii de competență și alte atribuții

 • Inspector şcolar pentru proiecte educaționale;
 • Coordonare, monitorizare, evaluare și dezvoltare de proiecte la nivel de județ;
 • Promovarea programului Erasmus+ în unitățile școlare;
 • Dezvoltarea de programe comunitare pentru prevenirea abandonului scolar;
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860

Email – maria.ghinita@isjneamt.ro

Mihaela POPA

Profesor de Discipline tehnicemihaela_popa

Studii de bază

 • Facultatea de Industrii Alimentare și Tehnică Piscicolă, Universitatea Dunărea de jos,  Galați

Studii postuniversitare 

 • Educație Tehnologică. Tehnologii asistate de calculator; Profesor documentarist

Master 

 •  Inovare și antreprenoriat

Unitatea la care este titular 

 • Colegiul Tehnic  Gheorghe Cartianu,  municipiul Piatra-Neamț

 Grad didactic – I 

Vechime în învățământ – 28 

Domenii de competență și alte atribuții

 • inspector școlar pentru  proiecte educaționale

Telefon – 0233214860/ int 122 

Email – mihaela.popa@isjneamt.ro 

Florentina UNGUREANU

Profesor de Informatică*

Studii de bază

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematică şi Fizică, Specializarea: Informatică

Masterat

„Psihologie şi consiliere educaţională”, Facultatea de Psihologie,  Universitatea „Titu Maiorescu” București

Studii postuniversitare

„Managementul Instituţiilor publice”, Academia de Studii Economice București

Unitatea la care este titular
Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 32

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Managementul resurselor umane
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriu arondat.

Telefon – 0233214860 – int.109

Email –florentina.ungureanu@isjneamt.ro

Ioana BISTRICEANU

Profesor de Chimie

Studii de bază
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie

Masterat
Științele naturii, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Unitatea la care este titular
Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Piatra-Neamţ

Grad didactic – I

Vechime în învățământ – 23

Domenii de competență și alte atribuții 

 • Managemantul resurselor umane
 • Monitorizarea, îndrumarea, consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860 – int.125

Email – ioana.bistriceanu@isjneamt.ro

Mihai GIOSAN

Profesor de Religiegiosan_mihai

Studii de baza
Facultatea de teologie ortodoxa „D. Staniloae”, Facultatea de istorie din cadrul Universitaţii „Al. I. Cuza” Iaşi

Studii postuniversitare
Izvoarele istoriei antice şi medievale, Doctor în istorie

Unitatea la care este titular
Seminarul Teologic – Liceal „V. Costachi” Mănăstirea Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 22

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector şcolar specialitate Religie
 • Asigură interfaţa ISJ Neamţ în relaţia cu Biserica şi Cultele religioase
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere in teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860 – int.124

Email – mihai.giosan@isjneamt.ro

Rodica HOGAȘ-CIUCHI 

Profesor de Discipline tehnice – Textile Pielărie / Informatică

Studii de baza

 • Facultatea de Textile şi Pielărie Iaşi

Studii postuniversitare

 • Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău – Informatică

Unitatea la care este titular

 • Colegiul Tehnic ” Gh. Cartianu” Piatra Neamt
 • Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra Neamt

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 22

Domenii de competenta si alte atributii

 • Inspector şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane
 • Monitorizare, îndrumare şi consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233215361

Email  – rodica.ciuchi@isjneamt.ro

Magda MELINTE

Profesor de Educaţie Fizica şi Sport

Studii de baza
Academia Naţionala de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti

Studii postuniversitare
Master Management Educaţie Fizică şi Sport, Master Drept Internaţional de Integrare Europeană

Unitatea la care este titular
Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 32

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector Şcolar de Specialitate
 • Educaţie Fizică şi Sport
 • Monitorizare activitate sportivă de masă şi de performanţă
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat

Telefon – 0233/214860 – 123

Email – magda.melinte@isjneamt.ro

Ionela Meda ȘTIRBU

Inspector școlar pentru învățământ special (0,5) și proiecte educaționale (0,5)

Studii de baza
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie, Secţia Psihologie

Studii postuniversitare
Universitatea Bucureşti, Master „Politici publice şi administraţie publică”

Unitatea la care este titular
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 23

Domenii de competenta si alte atributii

 • Învăţământul special şi special integrat
 • Proiecte educaționale
 • Acte de studii

Telefon – 0742 011949

Email – meda.stirbu@isjneamt.ro

Ioan Romeo ROMAN

Profesor de DISCIPLINE ECONOMICE

Studii de baza
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA/FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Studii postuniversitare
UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” BACĂU – MASTERAT ”CONTABILITATEA ȘI AUDITUL AFACERII” / UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” IAȘI – DOCTORAT ”MARKETING EDUCAȚIONAL”

Unitatea la care este titular
LICEUL ”VASILE CONTA” TÎRGU NEAMȚ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 12

Domenii de competenta si alte atribuţii 

 • Inspector şcolar de specialitate socio-umane
 • Inspector şcolar activităţi extraşcolare

Telefon – 0233214860 int.120 / 0723721645

Email – romeo.roman@isjneamt.ro

Costică ALEXE

Profesor de Muzicăfoto_costica_alexe

Studii de baza
Universitatea de vest Timişoara, Facultatea de muzică

Unitatea la care este titular
Şcoala cu clasele I – VIII Sagna, Şcoala cu clasele I-VIII Buruieneşti

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 38

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector şcolar cu probleme educaţionale pentru rromi
 • Sprijină şi coordonează promovarea limbii şi tradiţiei etniei rrome
 • Sprijină corecta relaţionare între cadre didactice şi elevi /părinţi de etnie rromă, în cadrul învăţământului incluziv
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860 – int.123

Email – costica.alexe@isjneamt.ro