Arhivă lunară: septembrie 2015

Maria GHINIȚĂ

Profesor de Matematică – Fizicăfoto_maria_ghinita

Studii de bază:
Facultatea de Matematică – Fizică, Universitatea din Bacău,

Studii postuniversitare: Informatică
Specializarea: Tehnologia Informației și Comunicației

Unitatea la care este titular:
Colegiul Național Roman Vodă

Grad didactic – I

Vechime în învățământ – 32

Domenii de competență și alte atribuții

 • Inspector şcolar pentru proiecte educaționale;
 • Coordonare, monitorizare, evaluare și dezvoltare de proiecte la nivel de județ;
 • Promovarea programului Erasmus+ în unitățile școlare;
 • Dezvoltarea de programe comunitare pentru prevenirea abandonului scolar;
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860

Email – maria.ghinita@isjneamt.ro

Mihaela POPA

Profesor de Discipline tehnicemihaela_popa

Studii de baza
Universitatea ”Dunărea de jos” Galați/ Facultatea de Industrii Alimentare și Tehnică Piscicolă

Studii postuniversitare
Educație Tehnologică. Tehnologii asistate de calculator; Profesor documentarist

Unitatea la care este titular
Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 24

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector scolar pentru management institutional;
 • Monitorizare și consiliere în teritoriul arondat

Telefon – 023314860 – int. 120

Email – mihaela.popa@isjneamt.ro

Florentina UNGUREANU

Profesor de Informatică*

Studii de baza

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Faculatea de Matematică şi Fizică, Specializarea: Informatică

Studii postuniversitare
„Psihologie şi consiliere educaţională”; „Managementul Instituţiilor publice”

Unitatea la care este titular
Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 27

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector şcolar de specialitate Informatica – ½ normă
 • Managementul resurselor umane – ½ normă
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriu arondat.

Telefon – 0233214860 – int.109

Email –florentina.ungureanu@isjneamt.ro

Silvia BORTARIU

Profesor de Tehnologia informaţiei şi comunicării

Studii de baza
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Fizică

Studii postuniversitare
Informatică, Universitatea Bacău

Unitatea la care este titular
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 27

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Managemantul resurselor umane
 • Monitorizarea, îndrumarea, consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860 – int.125

Email – silvia.bortariu@isjneamt.ro

Mihai GIOSAN

Profesor de Religiegiosan_mihai

Studii de baza
Facultatea de teologie ortodoxa „D. Staniloae”, Facultatea de istorie din cadrul Universitaţii „Al. I. Cuza” Iaşi

Studii postuniversitare
Izvoarele istoriei antice şi medievale, Doctor în istorie

Unitatea la care este titular
Seminarul Teologic – Liceal „V. Costachi” Mănăstirea Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 22

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector şcolar specialitate Religie
 • Asigură interfaţa ISJ Neamţ în relaţia cu Biserica şi Cultele religioase
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere in teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860 – int.124

Email – mihai.giosan@isjneamt.ro

Carmen Elena BLAGA

Profesor de Educatie muzicaladscf0689

Studii de baza
Facultatea de Muzica Brașov/Universitatea „Transilvania” Brașov

Unitatea la care este titular
Scoala gimnaziala nr. 1 Zanesti, Scoala gimnaziala „Alexandru Podoleanu” Podoleni

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 15

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector scolar Arte 1/2 norma
 • Inspector scolar pentru proiecte educationale europene 1/2 norma
 • Monitorizare, indrumare, consiliere in teritoriul arondat

Telefon – 0233214860 int 110

Email – carmen.blaga@isjneamt.ro

Luminița Emilia BOLOCA

Profesor de BIOLOGIE

Studii de baza
Universitatea Bacău, Facultatea de Litere și Științe, Secția Biologie
Masterat :Universitatea Bacău, Facultatea de Științe ale mișcării și sportului, Kinetoterapie

Unitatea la care este titular
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 22

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector școlar de biologie cu atribuții de chimie
 • Inspector școlar pentru activitate extracurriculară

Telefon – 023314860 – int. 110

Email – luminita.boloca@isjneamt.ro

Rodica CIUCHI 

Profesor de Discipline tehnice – Textile Pielărie / Informaticăfoto_rodica_ciuchi

Studii de baza
Facultatea de Textile şi Pielărie Iaşi

Studii postuniversitare
Informatică

Unitatea la care este titular
Colegiul Tehnic ” Gh. Cartianu” Piatra Neamt si Liceul Comercial „Spiru Haret” Piatra Neamt

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 22

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul profesional şi tehnic
 • Inspector şcolar responsabil cu perfecţionarea cadrelor didactice şi formare continuă.
 • Monitorizare, îndrumare şi consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233215361

Email  – rodica.ciuchi@isjneamt.ro

Magda MELINTE

Profesor de Educaţie Fizica şi Sport

Studii de baza
Academia Naţionala de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti

Studii postuniversitare
Master Management Educaţie Fizică şi Sport, Master Drept Internaţional de Integrare Europeană

Unitatea la care este titular
Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 32

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Inspector Şcolar de Specialitate
 • Educaţie Fizică şi Sport
 • Monitorizare activitate sportivă de masă şi de performanţă
 • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat

Telefon – 0233/214860 – 123

Email – magda.melinte@isjneamt.ro

Ionela Meda ȘTIRBU

Profesor de Învăţământul special şi centre logopedice

Studii de baza
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie, Secţia Psihologie

Studii postuniversitare
Universitatea Bucureşti, Master „Politici publice şi administraţie publică”

Unitatea la care este titular
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 19

Domenii de competenta si alte atributii 

 • Învăţământul special şi centre logopedice;
 • Acte de studii

Telefon – 0742 011949

Email – meda.stirbu@isjneamt.ro