Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

PERFORMANŢA ŞCOLII NEMŢENE DIN VARA 2017

 

În fiecare an, mijlocul lunii iunie vine cu zvon de sărbătoare! Momentele de sărbătoare, de cele mai multe ori, se înveşmântează în multă lumină şi culoare. Clipele  de împlinire întru spirit par să se înmulţească odată cu trecerea anilor! Şi se configurează cu tot mai multă vigoare! Pentru că împlinirea întru spirit se zămisleşte din lumină; din culoare şi din lumină! Lumina răspândită prin cuvânt! Lumina răspândită de şcoală! Așa e de când lumea!

Poate că, mai mult decât altădată, acum, glasul mi se înmoaie în călimara duioşiei, lăsând să se întrevadă un colţ de suflet învăluit de aduceri-aminte!

În fiecare an, la început de vară, este o zi plină de încărcătură emoţională pentru noi, cei care, zilnic, deschidem larg porţile cunoaşterii în spaţiul binecuvântat al şcolii: este serbarea performanţei şi sărbătoarea premianţilor; este ziua în care marcăm şi începutul vacanţei mari după un an de muncă susţinută; este sărbătoarea noastră,  a  celor care am pregătit ziua de ieri; este momentul de mare bucurie pentru noi, cei care construim ziua de azi şi visăm la ziua de mâine; pentru noi, cei care pregătim generaţiile ce ne vor urma.  Marcăm, la început de vară, ziua unui hotar de zidire întru înţelepciune şi drag de carte; pentru noi, marea familie a dascălilor ziditori de personalităţi; şi pentru elevii noştri; şi pentru părinţii lor; şi pentru partenerii educaţionali!

Nouă, în această binecuvântată zi, ni se alătură generaţiile de elevi; elevi care au învaţat la şcoala performanţei arta unui zâmbet pentru o viaţă, elevi care vor învăţa să-şi afle rostul în această lume a competiţiei şi a privirilor hotărâte către mâine,  alături de noi şi prin noi!

Şi tot acum, la început de vară, generaţii de părinţi vin înspre şcoală, nutrind speranţe de reuşită pentru copiii lor; generaţii de părinţi ne-au fost aproape şi în acest an şcolar în efortul de cucerire a vârfurilor de performanţă; generaţii de părinţi care au învăţat din nou, alături de copii, drumul spre şcoală!

Calea spre performanţă continuă şi la început de vară; trece prin curtea şcolii şi urcă pe cărările verii 2017!

Anul şcolar 2016-2017 a fost pentru şcoala nemţeană un an de rodnicie întru performanţă; stau mărturie numeroasele premii obţinute de elevii nemţeni la confruntările judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale. Celor peste 50 de premii şi menţiuni câştigate la olimpiadele naţionale şi internaţionale li se adaugă alte sute de premii, menţiuni şi premii speciale la concursurile naţionale şi internaţionale; sunt aceste distincţii adjudecate de elevii noştri tot atâtea modalităţi de măsurare a performanţei şcolii nemţene; totodată, sunt unităţi de măsură ale statorniciei întru performanţă!

Anul şcolar 2016-2017 a fost, în egală măsură, un an al eforturilor susţinute, un an în care a prins contur şi mai bine configurat drumul spre performanţă. Rezultatele de la evaluările  naţionale (testarea naţională a elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a) sunt, de asemenea, dovezi ale activităţilor de învăţare ale elevilor nemţeni şi ale profesionalismului probat de educatorii lor.

Tot acum, la mijloc de iunie, este vremea examenelor naţionale ale performanţei: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat naţional, concursul de titularizare, admiterea în clasa a IX-a de liceu şi în anul I de şcoală profesională etc.

Cu fiecare an care trece, elevii şi noi, profesorii lor, mai creştem cu o generaţie; cu fiecare an care trece, elevii noştri îşi îmbogăţesc performanţele şi îşi desăvârşesc personalităţile; cu fiecare an care trece, şcoala nemţeană îşi adaugă noi şi noi rezultate care îi sporesc frumuseţea şi îi împlinesc menirea! Efortul nostru de fiecare clipă şi de fiecare zi este răsplătit de puritatea unei priviri de copil şi de zâmbetul frumos al fiecărui adolescent. Iată de ce, credem cu putere că împreună cu elevii noştri transformăm trecutul şi prezentul în  viitor!

Mă bucur că mai avem copii care au fost educaţi să preţuiască, să-şi însuşească şi să valorifice informaţiile pe care le-au descoperit în cărţi şi la profesorii lor!  Sunt încântat să redescopăr elevi care vin la şcoală nu numai pentru a se pregăti într-o profesie, ci şi pentru a păstra o tradiţie a valorii, tradiţie care încununează miile de ore de muncă susţinută!

Este datoria noastră, a generaţiilor mature, să le sădim în suflet elemente definitorii ale identităţii neamului românesc, ale culturii şi spiritualităţii româneşti şi universale, fără de care nu ştim de unde venim şi cine suntem de fapt. Este responsabilitatea noastră, a adulţilor, aceea de a încuraja efortul şi dorinţa continuă de autodepăşire a elevilor!

Credem că drumul spre performanţele acestei veri şi ale acestui an şcolar mai are semne binevestitoare, în continuare, de rod îmbelşugat!

Acum, la capăt de drum, în numele conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi al meu personal, vă felicit călduros, dragi elevi nemţeni, pentru succesul pe care l-aţi înregistrat în anul şcolar 2016-2017! Puneţi rezultatele voastre drept temelie pentru sporul de performanţă pe care îl veţi înregistra în următorul an şcolar! Pavaţi drumul întru performanţă cu ore de efort susţinut şi cu învăţare temeinică! Dar, mai ales, credeţi cu putere că succesul pe care l-aţi înregistrat în acest an şcolar va da rod bogat, în continuare. Să vă bucuraţi de fiecare oră de vacanţă, iar succesul şi dragul de carte să vă fie prieteni statornici şi în această vară!!

Vă felicit, deopotrivă, pe dumneavoastră, stimaţi colegi, pentru povestea de succes pe care aţi scris-o împreună cu elevii în acest an şcolar! Faceţi astfel ca lecţia succesului să devină eveniment cotidian! Şi, mai ales, învăţaţi-vă discipolii să meargă pe drumul performanţei! Darul de sănătate, prosperitatea şi buna sporire în toate să vă marcheze drumul acestei veri! Să vă bucuraţi de succes în tot ce întreprindeţi!

Dumneavoastră, stimaţi părinţi, care aţi sprijinit şcoala nemţeană în acest an şcolar şi totdeauna, vă mulţumim pentru aceasta şi vă aşteptăm, în continuare să ne fiţi parteneri în configurarea idealurilor educaţionale! Vă doresc  să vă bucuraţi, alături de şcoală,  de rezultatele pe care le-au înregistrat copiii în acest an şcolar; să vă bucuraţi de sănătate deplină şi fiecare zi să fie prilej bun de înregistrare a succesului profesional!

Stimaţi colaboratori, vă mulţumim pentru parteneriatele educaţionale pe care le-am desfăşurat în anul şcolar 2016-2017 şi vă felicităm pentru statornicia întru susţinerea învăţământului nemţean!

         Tuturor, o vară frumoasă!

 

Prof. dr. VIOREL STAN

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL