CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

Prioritatea generală a PNL este de a asigura un cadru normativ previzibil şi stabil în sistemul de educaţie. Pe termen scurt, PNL va lua doar măsurile urgente, cu caracter reparatoriu sau care pot creşte calitatea procesului educaţional, fără a genera instabilitate pentru elevi…Citește mai mult

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

Dragi elevi,

Stimaţi părinţi,

Distinși colegi,

Stimați parteneri educaționali,

 

Avem privilegiul să vă urăm tuturor bine aţi (re)venit la școală! Să aveţi un an bun, cu sănătate, cu reuşite pe măsura eforturilor, cu nesecate resurse de energie şi cu multe bucurii! Anul 2020-2021 să alăture devenirii tuturor încă un succes, rezultat din credinţa în adevăr, în spiritul de echipă şi de colegialitate!

Dragi elevi, avem convingerea că veți găsi la şcoală sprijin şi prieteni la nevoie, pavăză – dacă se impune, ajutor la ore şi în afara lor. Strădania voastră va duce la împlinirea năzuinţelor cu care intraţi într-o nouă etapă, iar disponibilitatea noastră va face tranziţia mai uşoară!

Examenul fiecărei zile, trasat de noi reguli și scenarii, dar și examenele din anii terminali vor consemna reușite mari, dat fiind că sunteți înzestraţi cu responsabilitate, energie, entuziasm şi perseverenţă.

Stimaţi părinţi, ne încredem în parteneriatul pe care astăzi îl validăm împreună spre creșterea și modelarea unor copii frumoși, care să devină factori decizionali responsabili ai societății de mâine. ÎMPREUNĂ ne dorim să insuflăm tinerilor siguranţa adevăratelor valori morale, unitatea şi coeziunea, de aceea astăzi ȘCOALA se deschide! Ne dorim pentru copiii dvs. ca educația să se realizeze într-un mediu sigur, garant al drumului spre cunoaştere, dar şi spre valorile umane!

Stimați colegi, educatoare, învățători și profesori, aţi contribuit nemijlocit la atingerea atâtor ţinte strategice, la depăşirea cu succes a multiplelor provocări pe care societatea cunoaşterii le furnizează. Vă asigurăm de consideraţia şi de sprijinul nostru, de încrederea în comunicarea eficientă şi în colaborarea permanentă! Vă dorim sănătate, puterea de a vă reconfigura mereu, cu pricepere şi disponibilitate afectivă, pentru ca activitatea pe care o desfăşuraţi să fie bună şi foarte bună, la fel ca până acum!

Stimați colegi din aparatul administrativ al școlilor, adesea din umbră, dar cu pricepere și dăruire, sprijiniți semnificativ procesul instructiv-educativ, asigurați cadrul formal, mai nou, digital atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Ne încredem în dorința dvs. de a contribui la formarea tinerilor care astăzi pășesc în școală. Numai împreună vom parcurge încă un an frumos, vom obţine şi alte rezultate remarcabile!

Stimați parteneri educaționali, în cea mai mare criză postmodernă, ați demonstrat receptivitate față de nevoile școlii, față de rolul educației pentru noi toți. Sprijinul considerabil al autorităților locale și al celorlalți parteneri educaționali contribuie la buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, fie în sala de clasă, fie în spațiul virtual. Tuturor vă mulțumim și ne exprimăm încrederea că vom colabora permanent, pentru ca actul educațional să se desfășoare într-un cadru optim.

Vă dorim tuturor un an şcolar cu sănătate și reușite, în care gândul bun să metamorfozeze spiritul și fapta în împliniri și rezultatele dorite!

 

Inspector Școlar General,

Prof. Mihai OBREJA