CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

EXTRAS DIN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/29.VI.2017 CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI „Educația este tot ce vezi și ce auzi”, spunea marele patriot Nicolae Iorga. Privim educația ca un factor strategic…Citește mai mult

 

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

 

VARĂ, EXAMENE, VACANȚĂ

 

În fiecare an, iulie şi august sunt luni tradiţionale de vacanţă. Sunt luni în care, despovăraţi de grijile şcolii, păşim pe cărări de vacanţă, cu dorinţa de a trăi din plin fiecare clipă. Sunt luni în care emoţiile absolvenţilor se reunesc cu emoţiile celor care vor păşi pentru prima oară pe porţile şcolii, cu emoţiile părinţilor şi ale dascălilor. În fiecare an, lunile iulie şi august marchează un nou început pentru absolvenţi; absolvenţi ai clasei a VIII-a, absolvenţi ai liceului.

Căldura și-a pus pecetea peste ținutul românesc. De peste tot, explozia de lumină și de verde curat te împresoară; oriunde îți întorci privirea descoperi vara; și, parcă, vara 2019 este mai generoasă decât cele care s-au topit în anii din urmă.

***

Și sfârșitul semestrului al II-lea, ca sinteză a întregului an școlar, a evidenţiat o mai relevantă punere în valoare a preocupărilor de învăţare şi de formare: astfel, numeroasele reuşite ale elevilor şi dascălilor nemţeni s-au adăugat celor deja adjudecate pe parcursul întregului an școlar.

Au început examenele naționale. Primii au fost absolvenții de gimnaziu. Evaluarea națională a fost doar o etapă în parcursul de învățare al acestora: Va urma admiterea în clasa a IX-a de liceu și în învățământul profesional. Așadar, emoții!

Absolvenții de liceu și-au demonstrat competențele de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională; și-au demonstrat și abilitatea de a utiliza calculatorul. A sosit momentul probelor de foc ale examenului de bacalaureat național. Toți sunt emoționați: absolvenți, profesori, părinți. Aproape jumătate din societatea românească participă la emoția generală a acestei veri.

Admiterea în învățământul superior își așteaptă rândul în iureșul acestei veri. Va veni ca o firească încununare a rezultatelor de până acum, expresie a eforturilor conjugate ale discipolilor și ale mentorilor, de cele mai multe ori și ale familiei.

Olimpiadele şcolare, concursurile artistice şi competiţiile sportive, care s-au organizat şi desfăşurat la nivel judeţean, naţional şi internaţional, au avut drept câştigători şi elevi din şcolile şi liceele nemţene. Tot mai limpede şi mai hotărât se aud vocile elevilor nemţeni în confruntările naţionale și internaționale. S-a reconfirmat, de asemenea, dacă mai era nevoie, că şcoala nemţeană naşte competitori de succes. De altfel, la fiecare disciplină de învăţământ, v-aţi înregistrat, dragi elevi, în lungul şir al câştigătorilor. Nu au rămas fără ecou pe podium nici domeniile interdisciplinare.

Pentru calitatea deosebită a activităţii instructiv-educative din acest an școlar, vă felicităm, deopotrivă, dragi elevi şi stimaţi colegi! Rezultatele pe care, an de an, vi le adjudecaţi, dragi elevi, sunt pentru noi, dascălii voştri, dovada peremptorie care ne încredinţează că deveniţi schimbul nostru de mâine.

***

În numele conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi al meu personal vă felicit, stimaţi colegi, pentru rezultatele obţinute în anul şcolar care încă nu şi-a închis porţile şi vă doresc sănătate, prosperitate, putere de muncă şi succes deplin în activitatea nobilă pe care o desfăşuraţi! Să vă bucuraţi de o vacanţă cu soare şi cu voie bună! Odihna să vă fie răsplată pentru succesul pe care l-ați înregistrat în acest an şcolar!

Dumneavoastră, stimaţi părinţi, care aţi fost alături de şcoala nemţeană pe parcursul acestui an şcolar, vă dorim o vară în care să vă bucuraţi  de reușitele copiilor! Vă aşteptăm  şi în continuare alături de noi, în activităţile de realizare a obiectivelor şcolii nemțene!

Vouă, dragi elevi, vă doresc să străbateţi cu mare drag  cărările  vacanţei! Oriunde vă vor conduce acestea, să purtaţi cu voi imaginea succesului pe care îl veţi înregistra mâine! Să adăugaţi valoare la valoare pentru a demonstra că învăţătura este preocuparea voastră cea mai importantă! Să ascultaţi cu bucurie în suflet de simfonia acestei veri! Să vă bucuraţi de soare, de munte, de mare, de vacanţă!…

Tuturor, o vară frumoasă!

 

 

 

Prof. ELENA LAIU,

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL