CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

EXTRAS DIN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/29.VI.2017 CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI „Educația este tot ce vezi și ce auzi”, spunea marele patriot Nicolae Iorga. Privim educația ca un factor strategic…Citește mai mult

 

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

 

 

STIMAŢI COLEGI,

DRAGI ELEVI,

DISTINȘI PARTENERI EDUCAȚIONALI,

 

În fiecare an, mijlocul lunii septembrie reuneşte, în şcolile româneşti, mai mult de un sfert din populaţia ţării. În fiecare an, la mijloc de septembrie, emoţiile absolvenţilor se reunesc cu emoţiile celor care păşesc pentru prima oară pe porţile şcolii, cu emoţiile părinţilor şi ale dascălilor. În fiecare an, mijlocul lunii septembrie marchează sărbătoarea unui început pe care ni-l dorim, şi pentru acest an şcolar,  plin de succes şi de reuşite!

***

Dragi elevi,

Anul şcolar care s-a încheiat, 2017-2018, v-a adus numeroase reușite pe care le păstrați cu demnitate în catalogul anilor de școală! Aceste reușite sunt rodul atâtor ore de efort susținut și de muncă asiduă alături de profesorii și de mentorii voștri; sunt urmarea firească a asumării responsabile a activității de învățare și de formare; sunt dovezi ale prieteniei voastre cu cărțile! Olimpiadele şcolare, concursurile artistice şi competiţiile sportive la care ați participat au fost tot atâtea momente în care v-ați afirmat, răspicat, intenția de viitor!

Rezultatele pe care, an de an, vi le adjudecaţi sunt, pentru noi, dascălii voştri, garanţia faptului că deveniţi schimbul nostru de mâine, schimb capabil să ducă mai departe eforturile constructive din întreaga societate românească. Sub îndrumarea competentă a dascălilor, confirmaţi cu fiecare an care trece, eforturile şi strădania sistematică depuse pentru conturarea unor personalităţi puternice, care să ne reprezinte cu succes!

Vă felicit pentru rezultatele obținute până acum și vă doresc succes în tot ce veți întreprinde în noul an școlar! Notele mari, rezultatele foarte bune, distincțiile pe care le veți obține la confruntările județene, naționale și internaționale să vă fie solidă temelie pentru viitor! Să adăugaţi valoare la valoare pentru a demonstra că învăţătura este preocuparea voastră cea mai importantă.

Stimați colegi,

Numeroasele reuşite ale elevilor au situat învăţământul din judeţul nostru  pe o treaptă superioară, în comparaţie cu anii şcolari trecuţi. Evaluările naționale, examenele și concursurile de tot felul sunt dovezi peremptorii ale implicării responsabile a dumneavoastră în efortul comun al școlii și al întregii societăți românești.

Pentru calitatea deosebită a activităţii instructiv-educative din anul şcolar recent încheiat, vă felicit și vă mulțumesc, în nume personal și în numele instituției pe care o reprezint!

Vă doresc sănătate, prosperitate, putere de muncă şi succes deplin în activitatea nobilă pe care o desfăşuraţi!

Fie ca noul an școlar 2018-2019 să vă confirme speranțele și să vă întărească pe deplin credința în reușită!

Distinși părinţi,

Vă mulțumesc pentru susținerea școlii nemțene pe care ați probat-o în anul școlar trecut prin tot felul de activități specifice!

Vă doresc un an şcolar în care să vă bucuraţi, alături de şcoală,  de rezultatele copiilor!

Vă aşteptăm alături de noi, și în acest an școlar, în munca de realizare a obiectivelor şcolii româneşti.

***

Astăzi, în toate şcolile din România, sună clopoţelul! Este semnalul de început al noului an şcolar 2018-2019; este, în acelaşi timp, momentul bilanţului şi momentul proiectelor; este, de asemenea, momentul visului; acum încep să prindă contur real gândurile de viitor; acum se plăsmuiesc realizările de mâine; acum începe drumul unui nou an școlar, 2018-2019!

Tuturor, multă sănătate şi putere de muncă!

Fie ca acest an şcolar să fie un an al reuşitei şi al succesului profesional!

 

ECHIPA IŞJ NEAMŢ