CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

Prioritatea generală a PNL este de a asigura un cadru normativ previzibil şi stabil în sistemul de educaţie. Pe termen scurt, PNL va lua doar măsurile urgente, cu caracter reparatoriu sau care pot creşte calitatea procesului educaţional, fără a genera instabilitate pentru elevi…Citește mai mult

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

 

ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR

 

În anul 2020, pentru prima dată, Școala și Comunitatea sărbătoresc Ziua Națională a Meseriilor, pe 11 Martie, stabilită prin Legea nr. 66 din 2019. Într-un astfel de context, învățământul profesional și tehnic beneficiază în această perioadă de o susținere deosebită, prin care Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare, instituțiile de învățământ, autoritățile administrației publice centrale și locale, dar și operatorii economici promovează meseriile pentru care școlile au ofertă de calificări de diferite niveluri.

Inspectoratul Școlar Județean Neamț organizează o serie de activități prin care își propune o repoziționare a învățământului profesional și tehnic în lista opțiunilor absolvenților învățământului gimnazial, aflați în fața alegerii parcursului școlar și profesional. Astfel, Galeria Meseriilor, Ziua Porților Deschise, Concursul video e-meserie.ro, precum și Masa rotundă a factorilor implicați în formarea profesională sunt prilejuri pentru elevii claselor a VIII-a, pentru părinții acestora și pentru toți cei interesați să se informeze, să exploreze lumea meseriilor, să înțeleagă frumusețea fiecărui domeniu profesional, utilitatea și oportunitățile oferite de fiecare dintre acestea.

În ultimii ani, învățământul profesional și tehnic din județul Neamț a beneficiat de mecanisme de corelare a ofertei școlare cu cererea de forță de muncă, au fost consolidate legăturile cu mediul de afaceri, cu industria și serviciile din zonă și din regiune. Implementarea învățământului dual și schimbările de formă și de fond din învățământul profesional au mutat accentul pe parteneriatele constituite între unitățile de învățământ și agenții economici, prin care se asigură accesul elevilor la stagii de practică și facilitarea plasării la angajatori după obținerea unei calificări. Pentru mulți dintre absolvenții care au ales o meserie,  învățământul profesional s-a dovedit a fi o rută a succesului, prin care au beneficiat de dobândirea unei calificări profesionale, de burse și de sprijin pe durata școlarizării, având apoi posibilitatea de a-și continua studiile în învățământul liceal și în cel terțiar.

Poveștile de succes spuse în această perioadă dedicată Zilei Naționale a Meseriilor, dar și entuziasmul cu care toate instituțiile implicate au primit activitățile de promovare sunt mărturia faptului că învățământul profesional și tehnic este soluția viabilă pentru tranziția tinerilor către piața muncii.

Meseria face diferența!