CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

Prioritatea generală a PNL este de a asigura un cadru normativ previzibil şi stabil în sistemul de educaţie. Pe termen scurt, PNL va lua doar măsurile urgente, cu caracter reparatoriu sau care pot creşte calitatea procesului educaţional, fără a genera instabilitate pentru elevi…Citește mai mult

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

  101 ani de la Marea Unire

 

Istoria ne cheamă la fapte. Mersul irezistibil al civilizatiei omenești a scos și neamul românesc din întunericul robiei la lumina cunoștinței de sine”. Cu acest îndemn erau convocați, pe 1 decembrie 1918, delegații români la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, pătrunși de importanța momentului.

Privind în înfăptuirea unității noastre naționale ca la un triumf al libertății românești” spunea Iuliu Maniu, prezent la Marea Adunare „atunci se năștea o țară întegită, cu teritorii care, vremelnic fuseseră rupte de Marile Puteri”. România Mare devenea o realitate pentru că, teritoriilor existente, până la 1918 – Principatele Române și Dobrogea – li se adăugau, la 27 martie/15 aprilie 1918, Basarabia prin decizia Sfatului Țării, întrunit la Chișinău și condus de Ion Inculeț, apoi Bucovina, la 15/28 noiembrie 1918, prin decizia Consiliului Național  de la Cernăuți, condus de Iancu Flondor și, în cele din urmă, Transilvania, la 18 noiembrie/1 decembrie 1918, în urma hotărârii Consiliului Național Central, prin vocea lui Vasile Goldiș, dă lumii de știre despre Rezoluția Unirii.

Unirea de la 1918 nu ar fi fost posibilă fără acțiunea unionistă întreprinsă de Sextil Pușcariu, Dionisie Bejan, Ion Nestor, Iuliu Hosu, Iuliu Maniu și alți artizani cărora, din păcate, nu am știut a le cinsti viața cum se cuvine, mulți dintre aceștia murind in temnițele comuniste de la Sighet, Gherla, Aiud, in anii regimului comunist, atunci când au fost condamnati pentru imaginare fapte.

 Acum 101 ani, generația Marii Uniri și-a avut idealul său național, a știut să-l împlinească, mulți români jertfindu-se pe câmpurile de luptă ale Marelui Război. Anul centenar 2018 a însemnat pentru noi o încercare de a proiecta un ideal, dar nu am reușit decât să facem un recurs la memoria faptelor și a jertfelor neamului românesc, când, de fapt, ar fi trebuit să însemne revenirea la principiile și credințele naționale, deoarece România s-a constituit pe aceste valori și principii. Ar fi trebuit să însemne unitate, căci în Unire se află  puterea și demnitatea, ar fi trebuit să însemne patriotism, deoarece aceastră trăire trebuie să reprezinte alegerea noastră de zi cu zi și nu una întâmplătoare.

1 Decembrie nu ar fi existat fără Unirea Basarabiei și Bucovinei cu România, Unire ce trebuie sărbătorită în mod egal cu  cea a Transilvaniei, să nu uităm că încă există teritorii românești rămase în afara graniței României – românii din Voievodina, Valea Timocului, Transnistria, Cernăuți și alte regiuni istorice românești, supuși permanent unei politici de deznaționalizare, unui proces accelerat de asimilare, unde limba română se pierde, fiind sub o permanentă amenințare prin încălcarea multor drepturi sau prin negarea existenței lor. Poate istoria nu le va readuce în granițele firești, însă rămân responsabilitatea noastră românii trăitori pe acele meleaguri.

Dacă dorim să sporim moștenirea străbună și să contribuim la edificarea spirituală a țării se cuvine ca, asemenea înaintașilor, să trăim după preceptele  înțelepte ale neamului și să ne îmbrăcăm în armura virtuților morale, care ne conferă noblețe sufletească și izbândă în toate năzuințele și străduințele noastre. Iubind spațiul autohton, comunitatea noastră, valorificându-i avuțiile prin muncă, ne întărim voința de a fi mereu uniți, de a nu ne mai lăsa dezbinați de nimeni și de nimic.

În zi de mare bucurie, de Ziua Națională a României, urăm La mulți ani tuturor copiilor, părinților, colegilor profesori și întregii comunități nemțene!

 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Inspector școlar general, prof. Elena LAIU