CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

Prioritatea generală a PNL este de a asigura un cadru normativ previzibil şi stabil în sistemul de educaţie. Pe termen scurt, PNL va lua doar măsurile urgente, cu caracter reparatoriu sau care pot creşte calitatea procesului educaţional, fără a genera instabilitate pentru elevi…Citește mai mult

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

Dragi elevi,

Stimați părinți,

Distinși colegi, cadre didactice – profesioniști și modele culturale,

Stimați parteneri educaționali,

 

În calendarele din lumea întreagă, 5 octombrie poartă semn nobil, de carte. Sfințenia și lumina cărții ne ating și ne fac mai buni pe noi toți, amintindu-ne, o dată în plus, de măiestria celor care fac ca visurile noastre să se înfăptuiască: educatori, învățători, profesori.

Cu devotament, pasiune, profesionalism și cu imensă disponibilitate afectivă, Profesorul ne pune cartea în mână, ne îndrumă și ne dezvăluie mereu ceva nou: planete și galaxii, universuri reale și imaginare, istorii, vectori și reacții, ecuații, cuvinte dătătoare de speranță, adevăr și dreptate, emoție…

De la Comenius știm că „întreaga viaţă este o şcoală”, iar criza pe care astăzi o traversează umanitatea face ca vocea educatorilor, a învățătorilor, a profesorilor să fie mai puternică, iar învățarea să devină mai vizibilă, să fie un sprijin vital în păstrarea valorilor și a echilibrului, a identității și a Ființei, în general.

Profesorul ne este alături în călătoria conștientă către sine, în drumul spre versiunea noastră cea mai bună, având puteri nebănuite, capacitatea de a transforma fiecare zi într-o experiență întemeietoare și de a adăuga sens existenței noastre. În acest mod, actul învățării devine durabil, educația ne îmbogățește cu noi competențe și idealuri, școala se redimensionează ca spațiu al virtualităților infinite.

Ne înclinăm în fața Profesorului, manifestăm admirație și recunoștință! Pentru profesionalism și abnegație, pentru implicarea în educarea și creșterea tinerei generații, vă mulțumim, cu deferență!

Sărbătorind Profesorul și înnobilarea statutului acestuia (fapt recunoscut încă din 1966), elogiem eforturile prin care se modelează permanent suflete, conştiinţe, mentalităţi, se cultivă valori și atitudini, se dezvoltă competențe și capacități dintre cele mai variate.

La mulți ani, dragi colegi, educatori, învățători, profesori, să rămâneți sănătoși, curajoși, încrezători! La mulți ani tuturor celor care fac ca școala nemțeană să crească, să înregistreze rezultate remarcabile, să se racordeze permanent la Saeculum și să dea dovadă de reziliență!

Din 1994, școala e sărbătorită în octombrie, dar pentru noi toți, fiecare zi e o sărbătoare a spiritului, a cunoașterii și a binelui. Ziua Mondială a Educației este Ziua Profesorului, implicit, ziua Școlii și a Elevului. La mulți ani, dragi elevi, să vă păstrați entuziasmul și dorința de cunoaștere, să aveți încredere în cadrele didactice și în întreg personalul unității de învățământ! Mai mult ca niciodată, școala ne unește și ne împlinește, asigurând stabilitatea și echilibrul existențial, așa cum a făcut-o și altădată, în perioade dificile din istorie.

Stimați părinți, de Ziua Mondială a Educației vă aducem calde mulțumiri pentru efortul asumat de a contribui constant, activ, substanțial la creșterea și educarea copiilor! Colaborarea cu unitățile de învățământ, încrederea în receptivitatea și profesionalismul cadrelor didactice garantează echilibrul societății și evoluția firească a copiilor. Semințele cultivate astăzi ne vor bucura pe toți, deopotrivă, de aceea vă asigurăm de considerația noastră și de dorința de a creiona împreună dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Stimați parteneri educaționali, Ziua Mondială a Educației ne oferă prilejul de a saluta eforturile tuturor celor care iubesc semnul de carte. Vă mulțumim pentru sprijinul permanent și pentru implicarea în toate activitățile școlii, indiferent de timp-spațiul și dinamica desfășurării procesului educațional!

Dorința de cunoaștere, curajul și inocența copiilor, grefate pe dăruirea și expertiza profesorilor, pe dragostea și sprijinul familiei și al comunității – toate conduc la reconfigurarea actului educațional, la succesul individual și colectiv, reflectând impactul pozitiv pe care îl putem avea, cu toții, asupra învățării. Atitudinea noastră față de cunoaștere și față de Școală implică un angajament solid pentru formarea de personalități și caractere nobile, pentru învățarea durabilă, cu rezultate bune și foarte bune pentru toți elevii.

Gratitudinea și prețuirea noastră se îndreaptă spre toți oamenii școlii, deopotrivă.

La mulți ani, de Ziua Mondială a Educației!

 

 

Inspector Școlar General,

Prof. Mihai OBREJA