CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

EXTRAS DIN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/29.VI.2017 CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI „Educația este tot ce vezi și ce auzi”, spunea marele patriot Nicolae Iorga. Privim educația ca un factor strategic…Citește mai mult

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

 

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL

PENTRU ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI

 

 

            STIMAȚI COLEGI,

            DRAGI ELEVI,

            DISTINȘI PARTENERI EDUCAȚIONALI,

           

 

Educația copiilor, școala, devenirea tinerilor sunt repere fundamentale pentru orice societate responsabilă, de aceea repetabilitatea și formulele imuabile sunt interzise. Continuăm proiecte, idei, dar trebuie să fim mereu creativi, deschiși, critici și novatori prin ceea ce conturăm în lumea educației, căci de aici reverberațiile și schimbările pozitive merg inevitabil spre societate.

Trăind într-un timp al lor, într-un spațiu care își lărgește mereu limitele și devine european, multicultural, complex și neliniștit, tinerii au nevoie de o educație în care valorile tradiționale, experiențele trecutului sunt temeiuri pe care se înalță inevitabil alte concepte, alte strategii și trasee curriculare, într-o viziune pedagogică de secol XXI. Pare imposibil și dilematic să fii nou și surprinzător ca profesor, să nu pierzi lecția unor modele tradiționale, dar să regăsești mereu drumul timpului tău și, mai ales, drumul pe care vor merge elevii tăi. Pulsul și viteza informațiilor în societatea cunoașterii obligă la selecție riguroasă, studiu consecvent, adaptabilitate și filtrare obiectivă, prin care formarea profesională, cultura, disponibilitățile afective și de comunicare creează condițiile unei vieți împlinite profesional și uman.

Observăm, desigur, că există o criză de valori în societate, o deplasare dureroasă de la sensurile unor verbe ca a fi, a şti, a înţelege, a iubi spre fascinația verbului a avea, un sinuos traseu spre lumea pragmatică, în care valorile intelectuale, morale, estetice se regăsesc tot mai puţin. Şcoala, cu toate limitele şi criticile pe care i le aducem, este păstrătoarea acestor valori, pentru că are reguli, tradiţie, istorie, pentru că propune modele şi încearcă să ofere răspunsuri tinerilor care trăiesc într-o lume derutantă şi eclectică. Cu toate schimbările din educaţie, cred că soluţia cea mai bună pentru formarea unui tânăr, pentru desăvârşirea lui, este prin școală, pentru că ea reprezintă o fereastră spre împlinirea visurilor. Misiunea noastră, a dascălilor, este aceea de a-i învăța pe elevii noștri să depășească orice obstacol, să-și învingă teama de eșec, nesiguranța de început și să parcurgă drumul autocunoașterii în armonie cu idealurile la care aspiră.

 

 

Stimați colegi,

Întreaga noastră considerație se îndreaptă astăzi, de Ziua Mondială a Educației, spre dumneavoastră, cei care construiți personalități și știți să ridicați profesia de dascăl la rang de artă. Apreciem dăruirea şi eforturile pe care le faceți pentru a realiza obiectivele unor profesii fundamentale pentru societate, dificile şi nobile în acelaşi timp, care implică responsabilităţi deosebite, vocație şi pricepere.

 

Dragi elevi,

Să acumulați cunoștințe noi, să luptați pentru atingerea visurilor și să profitați de oportunitățile pe care vi le oferă școala, pentru că ea reprezintă acel fundament de încredere şi cunoaştere de la care trebuie să pornim toți în marea aventură a existenţei, a învăţării continue!

 

Distinși parteneri educaționali,

Educația trebuie să rămână mai departe una din valorile esențiale prin care ne definim identitatea și ne așezăm sub zodia unui destin ales și nobil. Cred că doar împreună ne putem asuma acest deziderat, într-o armonie care poate converti polemicile și sugestiile interesante în soluții și parcursuri, spre reușita deplină a Școlii nemțene.

Să fiți mereu alături de școală și de copii, să susţineţi efortul de învăţare al elevilor cu multă dragoste, aşa cum aţi făcut-o şi până acum!

 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, urez tuturor celor care oferă cu generozitate lumina cunoașterii, șlefuind caractere și formând oameni de valoare, sănătate, putere de muncă, împliniri profesionale şi personale, iar reuşitele elevilor să vă fie motiv de bucurie în fiecare zi!

Tuturor, multă sănătate şi LA MULȚI ANI!

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. ELENA LAIU