CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

EXTRAS DIN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/29.VI.2017 CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI „Educația este tot ce vezi și ce auzi”, spunea marele patriot Nicolae Iorga. Privim educația ca un factor strategic…Citește mai mult

 

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

 

GÂNDURI  PENTRU CENTENAR

 

Fiecare clipă a devenirii noastre are semnificația ei, absconsă, inefabilă, profundă sau evidentă, și contribuie la desăvârșirea noastră spirituală. Fiecare an ne înnobilează, aducând împliniri și provocări, momente de revelație ori de incertitudine, frumos și adevăr, credință și speranță.

2018 – Anul Centenarului prilejuiește întoarcerea în Timp, căutarea rădăcinilor, înțelegerea istoriei, respectarea valorilor și a înaintașilor, actualizarea importanței educației istorice și a rolului școlii în formarea tinerelor generații.

Sărbătorind ROMÂNIA MARE și înnobilarea statutului acesteia (cele trei uniri din 1918: Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918, apoi Unirea Bucovinei cu România la 28 noiembrie 1918, iar în final Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România, la 1 Decembrie 2018), elogiem eforturile prin care se modelează permanent suflete, conştiinţe, mentalităţi, se cultivă priceperi, meserii, principii, simboluri şi valori solide copiilor noștri.

Școala nemțeană cinstește evenimentele istorice din 1918 de aproape un an, înregistrând momente memorabile pentru actuala generație de tineri, adunând un buchet bogat de evenimente: momente artistice, concerte, activități caritabile, expoziții, lansări de carte, prezentarea unor scenete și concursuri de teatru, simpozioane și conferințe, ateliere de lucru și dezbateri, proiecte transfrontaliere.

Cu mic, cu mare, oamenii școlii nemțene și-au concentrat priceperea, dăruirea, abilitățile și emoțiile de tot felul pentru a împrăștia în jur lumină, semințe românești ale adevărului istoric, bucuria datinilor și a tradițiilor, sfințenia limbii române, semnificația tricolorului și armonia imnului național.

Școala nemțeană prețuiește istoria și înțelege că rolul ei este și acela de a consolida însemnele identității românești, multiplicând cunoașterea, promovând valorile, recunoștința, sentimentul datoriei față de neam și țară și al iubirii față de aproapele nostru.

În viziunea noastră, școala este un veritabil templu al cunoașterii, germenele învățării continue, vizibile, portal spre lumi și timpuri nebănuite, leagăn de suflet și inițiere pentru atâtea generații, izvor de pilde, loc al metamorfozei neofitului în mistagog…

Școala românească înseamnă atitudine față de cunoaștere, creativitate și performanțe înalte, validate an de an!

Școala românească semnifică un angajament solid și responsabil al factorilor educaționali pentru formarea de personalități și caractere care să zidească, mai departe.

Școala românească presupune un act pedagogic inovator, racordat la valorile europene,  corelat cu nevoile reale de învăţare şi cu competenţele necesare omului din secolul al XXI-lea.

Școala românească identifică miracolul din om și îl preamărește, pregătește tânărul pentru viață, elevul pentru olimpiade și concursuri, dar și pentru meserii dintre cele mai diverse, pentru provocări emergente și pentru increat, pentru un nou miracol.

Școala românească trăiește Centenarul cu tot ce are mai frumos: cu elevii și profesorii ei, cu toți cei care, prin experiențe profesionale întemeietoare, prin formarea riguroasă și dorința de învățare durabilă, vor cultiva și mai departe frumosul românesc, vor purta cu cinste și mândrie ia, altița și dorul, vor prețui colindele și doinele și vor spune tuturor despre istoria neamului.

Sărbătoarea ființei naționale invită la reflecție, la solemnitate și la cinstirea jertfelor înaintașilor.

De Centenar, elevi şi profesori dau trecutului ce este al trecutului: împliniri, eşecuri, nostalgii, şi, în acelaşi timp, demnitate, patriotism, lupte, eroi și libertate.

Se nasc astăzi năzuințe, se croiesc planuri și se întrezăresc soluții.

Se schimbă generațiile, se întorc filele din nou, gândurile se înalță și inimile bat puternic, vibrând la unison.

Școlarii dau mâna cu profesorii și făgăduiesc din nou să fie cei mai buni; făgăduiesc, de asemenea, să cinstească Școala, Centenarul, România.

 

 

 

Prof. ELENA LAIU,

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL