CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

EXTRAS DIN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/29.VI.2017 CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI „Educația este tot ce vezi și ce auzi”, spunea marele patriot Nicolae Iorga. Privim educația ca un factor strategic…Citește mai mult

 

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

TOAMNA 2017 DĂ ZVON DE PERFORMANŢĂ

 

Ca în fiecare toamnă, Neamţul s-a pregătit de sărbătoare! Şi tot ţinutul românesc s-a pregătit de sărbătoare! E sărbătoarea toamnei ce a venit! E sărbătoarea rodirii de peste an! Sărbătoarea culesului! Sărbătoarea luminii! E şi sărbătoarea şcolii care dă zvon de performanţă!…

Dragi elevi,

Îmi place să cred că aceste luni de toamnă  vor confirma aspiraţia noastră de mai bine şi că acum se vor configura mugurii succesului din anul şcolar abia început. De altfel, tradiţia solidă a învăţământului nemţean vă situează pe voi, dragi elevi nemţeni, printre învingători. Reuşitele pe care le-aţi înregistrat în această vară, fie că este vorba despre evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a sau despre examenul de bacalaureat naţional, fie că aţi adunat premii şi menţiuni  la olimpiadele şi concursurile de tot felul organizate la nivel judeţean, naţional sau internaţional, probează de fiecare dată valoarea! Valoarea şi succesul!

Aşa cum aţi demonstrat de atâtea ori, sunt convins că şi în confruntările programate pentru această toamnă veţi avea posibilitatea, dragi elevi nemţeni, să dovediţi cantitatea şi calitatea achiziţiilor, cu migală şi cu dragoste adjudecate, în multele ore de pregătire. Îmi exprim convingerea că nu de puţine ori veţi urca pe podiumul competiţiilor, demonstrând că sunteţi bine pregătiţi şi capabili de performanţe!

Credeţi cu putere că toamna 2017 vine să întărească ideea unei tradiţii a lucrului bine făcut, care prinde contur sub ochii noştri, tradiţie la naşterea căreia au contribuit, din plin, generaţii de elevi din şcolile şi liceele din Neamţ şi colective didactice reprezentative pentru şcoala nemţeană de azi. Şi tradiţia valorii şi a lucrului bine făcut creşte în continuare!

Voi, dragi elevi, sunteţi cei care, zi de zi, vă adjudecaţi note de 10, voi sunteţi cei pentru care noul nu mai constituie o surpriză, voi sunteţi elevii pentru care verbul a crea se conjugă numai la timpul prezent; să demonstraţi şi în această toamnă, că sunteţi capabili de performanţe mari!

Voi, dragi elevi, aţi învăţat să scrieţi poveşti de succes, iar pentru asta, noi, profesorii voştri, vă felicităm! Adunaţi şi în această toamnă prinos de învăţătură pentru ziua de mâine! Străduiţi-vă să continuaţi frumos povestea de succes a şcolii nemţene!

Luaţi de la oamenii de seamă ai ţinutului nemţean modele de creaţie!

Cinstiţi locurile nemţene ivite întru valoare!

Iubiţi drumul spre şcoală şi, mai ales, iubiţi şcoala!

Să vă fie dragă învăţătura, iar spaţiul şcolii să vă fie loc de creştere întru reuşită!

Să treceţi frumos prin această toamnă, gândind la performanţă!

Stimaţi colegi,

Dumneavoastră, stimaţi colegi, vă doresc o toamnă cu limpezimi de zare şi cu ideal de performanţă! Vă felicit pentru rezultatele obţinute în anii şcolari trecuţi şi vă doresc sănătate, prosperitate, putere de muncă şi succes deplin în activitatea profesională! Să vă bucuraţi din plin de această toamnă! Să fiţi sănătoşi!

Puneţi temelie statornică a reuşitelor viitoare performanţa obţinută de elevii nemţeni până acum!

Învăţaţi-i să crească în lumina cărţii şi cu dragul de învăţătură în suflet!

Dăruiţi zilnic din preaplinul meseriei de dascăl pentru a da rod însutit!

Sădiţi în inimile elevilor dorinţa de performanţă!

Oferiţi-le cuvântul înţelept pentru fapta cea bună!

Îndrumaţi-i cu dragoste să treacă frumos prin această toamnă!

Stimaţi părinţi,

Dumneavoastră, stimaţi părinţi, care sunteţi mereu alături de şcoala nemţeană, vă dorim o toamnă cu luciri de soare şi cu muguri de speranţă împlinită! Să citiţi cu mare drag povestea succesului pe care o scriu copiii în fiecare zi!

Vă aşteptăm  şi în continuare alături de noi, în activităţile de realizare a obiectivelor şcolii nemţene!

Să vă bucuraţi şi în această toamnă de performanţele copiilor!

            Să urmăriţi devenirea întru învăţătură a celor care astăzi se pregătesc pentru viaţă!        

            Să îi sprijiniţi pe cei care trudesc în şcoala nemţeană!

            Re-învăţaţi drumul spre şcoală de la copiii dumneavoastră!

            Orientaţi-le paşii spre reuşită!

٭٭٭

Tuturor, multă sănătate şi putere de muncă!

Fie ca roadele de performanţă şcolară ale acestei toamne să fie prilej de bucurie  şi de încredere, prilej pentru lucrul bine făcut şi cu temeinicie, prilej al împlinirilor profesionale şi de tot felul!

Mult succes!

 

Prof. dr. Viorel STAN,

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL