CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

EXTRAS DIN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/29.VI.2017 CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI „Educația este tot ce vezi și ce auzi”, spunea marele patriot Nicolae Iorga. Privim educația ca un factor strategic…Citește mai mult

 

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

 

GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE AN

 

 

Mi-aș dori să existe cuvinte care să își păstreze prospețimea și noutatea fără să fi trecut printr-un inevitabil proces de clișeizare, mi-aș dori să pot defini educația, Școala nemțeană, speranțele și idealurile ei fără să ne întoarcem spre tipare lingvistice în care emoțiile, sentimentele noastre riscă să își piardă vibrația și semnificațiile autentice. Orice început de an școlar trebuie să fie un timp inaugural, reluarea unui ciclu educațional aflat dincolo de rutină, de prăfuire și de monotonie. Educația copiilor, școala, devenirea tinerilor sunt repere fundamentale pentru orice societate responsabilă, de aceea repetabilitatea și formulele imuabile sunt interzise. Continuăm proiecte, idei, dar trebuie să fim mereu creativi, deschiși, critici și novatori prin ceea ce conturăm în lumea educației, în ipostaza de profesori, directori sau inspectori care valorizează și resemantizează fiecare etapa parcursă.

Trăind într-un timp al lor, într-un spațiu care își lărgește mereu limitele și devine european, multicultural, complex și neliniștit, tinerii au nevoie de o educație în care valorile tradiționale, experiențele trecutului sunt temeiuri pe care se înalță inevitabil alte concepte, alte strategii și trasee curriculare, într-o viziune pedagogică de secol XXI. Pare imposibil și dilematic să fii nou și surprinzător ca profesor, să nu pierzi lecția unor modele tradiționale, dar să regăsești mereu drumul timpului tău și, mai ales, drumul pe care vor merge elevii tăi. Pulsul și viteza informațiilor în societatea cunoașterii obligă la selecție riguroasă, studiu consecvent, adaptabilitate și filtrare obiectivă, prin care formarea profesională, cultura, disponibilitățile afective și de comunicare creează condițiile unei vieți împlinite profesional și uman.

Reușitele Școlii nemțene din anul școlar trecut vorbesc, într-un mod elocvent, despre competența profesorilor, despre pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, despre proiectele educaționale și europene de succes, despre vocația excelenței confirmată în timp. De altfel, tradiția solidă a învățământului nemțean vă situează pe voi, dragi elevi, printre învingători!

Este firesc să încercăm să fim la fel de buni și în anul școlar care începe acum, este firesc să sperăm că un parteneriat adevărat între școală, familie, comunitate este benefic pentru toți cei implicați în actul educațional. Dincolo de clipa de emoție și de înnoire spirituală, un exercițiu de analiză lucidă va reliefa și dificultățile cu care ne-am confruntat, nevoia de modernizare a spațiilor educaționale, conformismul și indiferența unora dintre actanții educației, fie ei profesori, părinți, elevi sau autorități locale.

Orice timp inaugural are nevoie, însă, de idei, de viziune, de forță de întemeiere, de solidaritate umană, de reguli și norme prin care ceea ce imaginăm pentru educația tinerilor poate deveni realitate. Într-un Neamț al tradiției, al culturii, al marilor idei și zidiri, al spiritualității profunde, educația trebuie să rămână mai departe una din valorile esențiale prin care ne definim identitatea și ne așezăm sub zodia unui destin ales și nobil. Cred că doar împreună ne putem asuma acest destin, într-o armonie care poate converti polemicile și sugestiile interesante în soluții și parcursuri, spre reușita deplină a Școlii nemțene.

Inspectoratul Şcolar Județean Neamț apreciază dăruirea şi eforturile pe care le faceți, dragi colegi, pentru a realiza obiectivele unor profesii fundamentale pentru societate, dificile şi nobile în acelaşi timp, care implică responsabilităţi deosebite, dăruire şi pricepere.

Cu prilejul sărbătorii începutului de an şcolar 2019 – 2020, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ urează tuturor celor care activează în învăţământul nemţean, elevi, cadre didactice şi personal nedidactic, sănătate, putere de muncă, împliniri profesionale şi personale, iar reuşitele elevilor să vă fie motiv de bucurie în fiecare zi!

Pe dumneavoastră, dragi părinţi şi parteneri educaţionali, vă rugăm să susţineţi efortul de învăţare al elevilor cu multă dragoste, aşa cum aţi făcut-o şi până acum!

Tuturor, multă sănătate şi succes!

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. ELENA LAIU