CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

EXTRAS DIN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/29.VI.2017 CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI „Educația este tot ce vezi și ce auzi”, spunea marele patriot Nicolae Iorga. Privim educația ca un factor strategic…Citește mai mult

 

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

 

 

IARNA 2018, ANOTIMPUL COMPETIŢIEI

 

A venit iarna; cea adevărată: cu zăpadă, cu ger, cu… de toate.

A trecut și vacanța de iarnă; vacanța cu sărbători, vacanța cu bucurii, vacanța cu urări.

La mulți ani!

În fiecare iarnă, în toate şcolile româneşti, se aude zvon de competiţie. Lumea şcolii intră într-o stare de emulaţie specifică acestei perioade. Peste tot se discută cu aprindere, se diseminează informaţii, se alcătuiesc calendare; peste tot, la şcoală, pe stradă, acasă, se stârnesc adieri de competiţie.

Parcă îi văd pe elevii din clasele a XII-a înfruntând probele bacului 2018. De-abia a început noul an și evaluările bat la ușă. Examenul de bacalaureat este primul la rând! Îi vor urma, firește, simulările: pentru viitorii absolvenți ai clasei a XII-a, pentru colegii lor din clasa a XI-a, pentru viitorii absolvenți ai clasei a VIII-a. Sunt viitorii absolvenţi de liceu; sunt viitorii absolvenţi de gimnaziu. Sunt veseli, sunt tineri şi plini de energie! Vorbesc despre ziua de mâine. Ascultă pe alţii care vorbesc despre ziua de mâine! Ascultă cu luare-aminte…

În pauză, la o școală, surprind câteva crâmpeie de realitate. Unii se frământă, alţii îşi povestesc isprăvile competiţionale de la trecutele concursuri; dintr-un grup se detaşează un chip de adolescent; are un aer uşor melancolic, dar în ochi îi strălucesc luminiţe tainice. Se pregăteşte pentru olimpiadă. A învăţat mult, a parcurs și bibliografia pe care i-au recomandat-o profesorii. Şi-a propus să câştige premiul I ca să poată prinde naţionala. Este hotărât să câştige!

Recreație, la o altă școală. Stărui cu privirea, pentru câteva clipe doar, spre un alt grup; o adolescentă al cărei chip mi se pare cunoscut, vorbește cu însuflețire despre ultima lecție de sociologie. Știe că va deveni sociolog, la fel ca mama ei. Iubeşte, deopotrivă, şi literatura și filosofia şi matematica. Povesteşte pe nerăsuflate cum a primit un 10 la chimie. E în stare chiar să rostească răspunsurile ca la lecţie!

O altă școală, tot în pauză. Mai retraşi, câţiva adolescenţi par indecişi. Încă nu s-au hotărât la ce facultate vor candida în luna iulie. Mai au puţin timp. Se vor decide!…

Dinspre grupul de adolescente răzbate tot zvon de competiție: se apropie olimpiada de discipline tehnice; proba practică le dă cele mai mari emoții, deși au participat la toate activitățile de instruire practică; și-au însușit toate noțiunile, au exersat îndelung. Vor participa la națională! Și, vor câștiga; vor urca pe podium! Astfel înțeleg să mulțumească celor care le-au pregătit! Descopăr emoție în glasul lor; este şi bucurie! S-a constituit lotul judeţean! Au fost primele pe listă şi au intrat în lot! E firească bucuria; şi le prinde bine!…

Aşadar, este anotimpul competiţiei; este vremea concursurilor de tot felul; este momentul olimpiadelor; este clipa cea repede a şcolii nemţene! Dar este şi clipa de răgaz întru înnoire de forţe; este, de asemenea, momentul Cuvântului care zideşte; ziduri trainice, aşezate pe temelii solide; achiziţii temeinice!…

Anul 2017 a însemnat pentru şcoala nemţeană, în special, o mai accentuată punere în valoare a preocupărilor de învăţare şi de formare. Numeroasele reuşite ale elevilor şi dascălilor nemţeni au situat învăţământul din judeţul nostru  pe o treaptă mai înaltă, în comparaţie cu anii şcolari trecuţi. Olimpiadele şcolare, concursurile artistice şi competiţiile sportive, care s-au organizat şi desfăşurat la nivel naţional şi internaţional,  au avut drept câştigători şi elevi din şcolile şi liceele nemţene. Tot mai clar şi mai hotărât se aud vocile elevilor nemţeni în confruntările naționale și internaționale!

Pentru zestrea de premii, pentru medaliile pe care vi le-aţi adjudecat de-a lungul timpului, vă felicităm, dragi elevi! Deopotrivă, vă felicităm şi pe dumneavoastră,  profesorii lor! Rezultatele pe care an de an le-au obţinut elevii pe care i-aţi pregătit, stimaţi colegi, sunt garanţia faptului că schimbul nostru de mâine va fi capabil să ducă mai departe eforturile constructive din marea familie europeană şi să ne reprezinte cu succes în ţară şi în lume!

          Să treceţi frumos prin anotimpul competiţiei 2018!

          Să fiţi sănătoşi!

          Să sporiţi întru dragoste de învăţătură!

          Să aveţi parte de reușite!

          Gândul cel bun să vă însoțească mereu!

          Să veniţi cu drag la şcoală!

          Succesul să vă fie răsplată!

          La mulți ani!

 

 

Prof. dr. VIOREL STAN

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL