CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE!

Misiune Viziune Prioritati si politici promovate Valori și principii Codul de etică Program de guvernare
Sun Mercury Venus

MISIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor…. Citește mai mult

VIZIUNEA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor,… Citește mai mult

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI ŞI POLITICI PROMOVATE DE ISJ NEAMŢ/ 2016-2020

Monitorizare şi consiliere, în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru a atinge obiectivele strategiei naţionale adoptate de MEN,  strategie care are la bază patru piloni strategici: Pilonul 1: Asigurarea accesului …Citește mai mult

VALORI ŞI PRINCIPII

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă,… Citește mai mult

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare …Citește mai mult

PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020 – EDUCAȚIE

Prioritatea generală a PNL este de a asigura un cadru normativ previzibil şi stabil în sistemul de educaţie. Pe termen scurt, PNL va lua doar măsurile urgente, cu caracter reparatoriu sau care pot creşte calitatea procesului educaţional, fără a genera instabilitate pentru elevi…Citește mai mult

Bine ați venit pe site-ul ISJ Neamț!

 

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL

PENTRU ZIUA CULTURII NAȚIONALE

 

De zece ani sărbătorim Ziua Culturii Naționale, o zi de meditație asupra culturii noastre, în care fiecare ar trebui să se gândească la ce are de dăruit patriei sale, cu ce poate contribui la conturarea profilului identității românești. Această zi coincide cu data nașterii Luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu, cel care întreaga viață și-a dedicat-o, onest și autentic, promovării valorilor naționale. Se împlinesc 170 de ani de la nașterea sa și astăzi, când valorile naționale riscă să fie înghițite de curente globaliste, de multiculturalitate și diversitate, se cuvine să ne întoarcem spre ceea ce ne definește.

Cea mai importantă voce poetică a literaturii române, dar și o personalitate implicată puternic în toate problemele vremii sale, nefiind indiferent la politica și asperitățile istoriei contemporane lui, Eminescu a lăsat posterității 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, dăruite de către Titu Maiorescu Academiei Române.

Astăzi, cea mai bună metodă de celebrare a lui Eminescu este să-l citim sau să-l recitim. Să-l promovăm ca model pentru copiii și tinerii noștri: un student român la Viena și Berlin, care știa germana și franceza, care a tradus din opera lui Kant la 19 ani, care voia să absoarbă, cu o sete uriașă de cunoaștere, istoria religiilor, filosofia, fizica, astronomia, etnopsihologia, metafizica.

Inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultură de nivel european, farmec al limbajului, Eminescu nu e numai cel mai mare poet al nostru și cel mai strălucit geniu pe care l-au zămislit pământul, apele și cerul românesc. El este, într-un anumit fel, întruparea însăși a acestui cer și a acestui pământ, cu toate frumusețile, durerile și nădejdile crescute din ele.  (Mircea Eliade)

La noi, românii, anul începe cu Eminescu!

Elevilor noștri, profesorilor, dar și părinților le dorim mult succes, putere de muncă și inspirație!

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

PROF. MIHAI OBREJA