Alegeti Specialitatea

Specialități


| Comunicari  | Programa | | Concursuri |   Perfectionari |  

PERFECTIONARE - Vizualizare comunicari

Data - 2014-11-27
Titlu - Formarea metodiştilor ISJ NEAMŢ selectaţi în septembrie 2014
Continut - Precizări privind formarea metodiştilor
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 11643.pdf

Data - 2014-11-14
Titlu - Echivalare ECTS - cadre didactice
Continut - Lista cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare ECTS
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 11074.pdf
2.   Tabel echivalare - ECTS.pdf ...

Data - 2014-11-07
Titlu - Program universitar de formare continua acreditat
Continut - In atentia cadrelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   Comunicat E UNIVERSITARIA.pdf

Data - 2014-11-04
Titlu - Programe de formare CCD Neamt
Continut - In atentia cadrelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   Numar 2644.pdf

Data - 2014-11-03
Titlu - Precizari privind inscrierea la DEFINITIVAT 2015
Continut - Calendarul si Metodologia pentru inscrierea si organizarea examenului national de definitivare in invatamant
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 9980.pdf
2.   ORDIN Nr.4802.pdf
3.   ORDIN Nr.4801.pdf

Data - 2014-10-30
Titlu - Programe din oferta CCD
Continut - In atentia cadrelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   Numar 2600.pdf

Data - 2014-10-29
Titlu - Program de formare CCD Neamt
Continut - In atentia cadrelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   Numar 2579.pdf

Data - 2014-10-28
Titlu - Programe de conversie profesionala si programe de formare continua
Continut - In atentia cadrelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 9979.pdf

Data - 2014-10-28
Titlu - Pograme de studii pentru "Pedagogia invatamantului primar si prescolar"
Continut - In atentia cadrelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 10414.pdf

Data - 2014-10-24
Titlu - Cercurile pedagogice ale directorilor si directorilor adjuncti
Continut - Agenda cercurilor pedagogice pentru anul scolar 2014-2015
Download fisiere asociate:
1.   Nr 9953.pdf

Data - 2014-10-24
Titlu - Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice si ale personalului didactic auxiliar
Continut - Agenda cercurilor pedagogice pentru anul scolar 2014-2015
Download fisiere asociate:
1.   Nr 9952.pdf

Data - 2014-10-22
Titlu - Adeverinte de echivalare ECTS
Continut - In atentia cadrelor didactice ce au solicitat echivalare ECTS in sesiunea 2013-2014
Download fisiere asociate:
1.   nr.9840.pdf

Data - 2014-10-10
Titlu - Programul de formare PRO Management Educational
Continut - In atentia cadrelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 2474.pdf

Data - 2014-10-09
Titlu - Echivalarea pe baza ECTS a studiilor de scurtă durată
Continut - Precizări privind înscrierea cadrelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 8789.pdf
2.   Anexa Cerere tip.pdf
3.   Ordin 5553 echivalare ECTS.pdf
4.   OMECTS 4111 2012 modificare Metodologie ...
5.   Calendar echivalare ECTS.pdf

Data - 2014-10-03
Titlu - Corpul de metodisti ai ISJ Neamt
Continut - In atentia cadrelor didactice din judetul Neamt
Download fisiere asociate:
1.   nr.9090-1.pdf

Data - 2014-10-03
Titlu - Inscrierea la gradul didactic II si la gradul didactic I
Continut - Precizari, calendar, modele de documente
Download fisiere asociate:
1.   Nr 9091.pdf
2.   Gradul II.pdf
3.   Gradul I.pdf
4.   Model adeverinta calificative.pdf
5.   Model cerere IC1.pdf
6.   Planificare scoli.pdf
7.   GRADE 2014.xls

Data - 2014-10-02
Titlu - Programul de formare continua Pro Management Educational
Continut - Programul de formare continua Pro Management Educational
Download fisiere asociate:
1.   nr. 9082.pdf

Data - 2014-09-26
Titlu - Lista candidatilor admisi la selectia pentru completarea corpului de metodisti
Continut - In atentia cadrelor didactice participante la selectie
Download fisiere asociate:
1.   Nr 8928.pdf

Data - 2014-09-23
Titlu - Selecţia pentru completarea corpului de metodişti
Continut - Planificarea interviului
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 8778.pdf

Data - 2014-09-15
Titlu - Constituirea corpului de metodişti ai Isj Neamţ în anul şcolar 2014 - 2015
Continut - Calendarul de selecţie pentru completarea corpului de metodişti
Download fisiere asociate:
1.   Nr 8184.pdf

Data - 2014-09-08
Titlu - Programe postuniversitare şi programe universitare de masterat
Continut - Oferta Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu
Download fisiere asociate:
1.   Programe studii.pdf

Data - 2014-09-08
Titlu - Planificarea consfătuirilor judeţene 2014 - 2015
Continut - În atenţia cadrelor didactice din judeţul Neamţ
Download fisiere asociate:
1.   Planificari consfatuiri.pdf

Data - 2014-08-12
Titlu - Adeverinţe definitivat 2014
Continut - În atenţia cadrelor didactice care au promovat exemenul de definitivat sesiunea 2014
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 6693.pdf

Data - 2014-07-21
Titlu - Programe de conversie profesională şi de perfecţionare
Continut - Programe de conversie profesională şi de perfecţionare
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5770.pdf

Data - 2014-07-11
Titlu - Programe de masterat
Continut - Oferta de programe - Universitatea "Al. I Cuza" Iasi
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5317.pdf
2.   Program masterat.pdf

Data - 2014-07-11
Titlu - Programe de conversie profesională şi de perfecţionare
Continut - În atenţia cadrelor didactice din judeţul Neamţ
Download fisiere asociate:
1.   Nr 5500.pdf

Data - 2014-07-08
Titlu - Devinitivat 2014 - în atenţia candidaţilor
Continut - Precizări definitivat
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5837.pdf

Data - 2014-06-17
Titlu - Programe de conversie profesională
Continut - Programe de conversie profesională
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 4496.pdf

Data - 2014-06-17
Titlu - Definitivat 2014 - validare fişe de înscriere
Continut - In atentia cadrelor didactice inscrise la definitivat, sesiunea 2014
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5215.pdf

Data - 2014-05-26
Titlu - Completarea dosarelor pentru definitivat şi grade didactice
Continut - În atenţia directorilor şi cadrelor didactice înscrise la definitivat si grade didactice
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 4597.pdf
2.   Anexa.rar

Data - 2014-05-16
Titlu - În atenţia directorilor, cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor
Continut - Ancheta europeană - implementarea competenţelor cheie
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 4381.pdf
2.   CHESTIONAR ONLINE.pdf

Data - 2014-05-14
Titlu - Programe de conversie profesională
Continut - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 1856.pdf

Data - 2014-04-04
Titlu - Conversie profesională
Continut - Conversie profesională
Download fisiere asociate:
1.   Nr.2395.pdf

Data - 2014-02-26
Titlu - Evaluarea participanţilor la Programul de formare a metodiştilor ISJ NEAMŢ
Continut - Graficul perioadei de evaluare
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 1221.pdf

Data - 2014-01-31
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la colocviul pentru gradul I la Universitatea Suceava
Continut - Planificarea cadrelor didactice la colocviu
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 25.pdf

Data - 2014-01-28
Titlu - În atenţia unităţilor de învăţământ cu profil Servicii
Continut - Competiţia BUSINESS PLAN
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 449.pdf

Data - 2014-01-22
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul I, seria 2014 - 2016
Continut - Înscrierea la colocviu
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 393.pdf

Data - 2014-01-14
Titlu - În atenţia metodiştilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ
Continut - Program de formare a metodiştilor organizat de Casa Corpului Didactic Neamţ şi IŞJ Neamţ
Download fisiere asociate:
1.   Nr 247.pdf

Data - 2014-01-07
Titlu - In atentia cadrelor didactice inscrise la definitivat, sesiunea 2014
Continut - Situatia inscrierii la definitivat
Download fisiere asociate:
1.   Nr15.pdf
2.   Lista inscrieri definitivat 2014.pdf

Data - 2013-12-24
Titlu - PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
Continut - În atenția cadrelor didactice din Județul Neamț
Download fisiere asociate:
1.   nr.12987.pdf

Data - 2013-12-03
Titlu - Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat înscrierea la gradele I și II
Continut - În atenția cadrelor didactice din Județul Neamț
Download fisiere asociate:
1.   nr.13075.pdf
2.   Lista aprobare inscriere gradul II ...
3.   Lista aprobare inscriere gradul I ...
4.   Lista aprobare reinscriere gradul II ...
5.   Lista validare cereri gradul II ...
6.   Lista validare cereri gradul I ...

Data - 2013-11-26
Titlu - Completarea dosarelor de echivalare ECTS
Continut - În atenţia cadrelor didactice înscrise la echivalarea ECTS în sesiunea 2013 - 2014
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 12873.pdf

Data - 2013-11-18
Titlu - Urgent - Examenul național de definitivare sesiunea 2014
Continut - Urgent - Examenul național de definitivare sesiunea 2014
Download fisiere asociate:
1.   nr.12252.pdf
2.   CALENDAR DEF.pdf
3.   cerere si fisa de inscriere.pdf ...
4.   OM 5294 2013.pdf

Data - 2013-11-06
Titlu - Lista metodiştilor inspectoratului şcolar 2013-2014
Continut - Decizie colectiv metodişti
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 11977.pdf
2.   LISTA METODISTI 2013 2014.pdf

Data - 2013-11-01
Titlu - Procedura de echivalare şi acordare de CPT pentru participanţii la programe de formare speciale
Continut - Nota MEN nr. 48/2013
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 11877.pdf

Data - 2013-11-01
Titlu - În atenţia profesorilor de biologie
Continut - Ofertă de cursuri acreditate de formare continuă
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 11876.pdf

Data - 2013-10-29
Titlu - Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din judeţul Neamţ - anul scolar 2013 - 2014
Continut - Planificarea cercurilor pe discipline
Download fisiere asociate:
1.   Cercuri pedagogice cadre didactice 2013 ...

Data - 2013-10-25
Titlu - Cercuri pedagogice directori şi directori adjuncţi
Continut - Planificarea semestriala
Download fisiere asociate:
1.   Cercuri pedagogice directori 2013-2014.pdf

Data - 2013-10-25
Titlu - În atenţia candidaţilor la gradul didactic II înscrişi în seriile anterioare
Continut - Precizări privind situaţiile speciale de nepromovare şi amânare a gradului II
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 10973.pdf

Data - 2013-10-24
Titlu - Echivalarea pe baza ECTS a studiilor de scurtă durată
Continut - Precizări privind înscrierea cadrelor didactice la echivalarea studiilor în baza OMECTS 5553 din 2011
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 10936.pdf
2.   Ordin 5553 echivalare ECTS.pdf
3.   OMECTS 4111 2012 modificare Metodologie ...

Data - 2013-10-24
Titlu - În atenţia cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS în sesiunea 2012
Continut - Ridicarea atestatelor de echivalare de la universităţi
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 10937.pdf

Data - 2013-10-24
Titlu - În atenţia candidaţilor la selecţia pentru constituirea corpului de metodişti
Continut - Anunţ privind comunicarea rezultatelor la selecţie
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 10957.pdf

Data - 2013-10-18
Titlu - Interviu selecţie metodişti
Continut - Programarea interviului pentru selecţia metodiştilor
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 10775.pdf
2.   PLANIFICARE INTERVIU METODISTI.pdf

Data - 2013-10-07
Titlu - PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
Continut - PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
Download fisiere asociate:
1.   NR.9392.pdf

Data - 2013-10-04
Titlu - Activităţi organizate cu debutanţii în perioada 7 - 9 octombrie
Continut - Graficul şi lista participanţilor
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 9844.pdf

Data - 2013-10-03
Titlu - Precizări privind selecţia metodiştilor
Continut - Ref. adresa nr. 9716 din 1.10.2013
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 9792.pdf

Data - 2013-10-02
Titlu - Înscrierea la gradele didactice I şi II
Continut - Precizări privind documentele necesare înscrierii
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 9779.pdf
2.   GRADUL II.pdf
3.   GRADUL I.pdf
4.   Model adeverinta calificative.pdf
5.   Model cerere IC1.pdf
6.   GRADE 2013.xls
7.   Planificare scoli.pdf

Data - 2013-10-01
Titlu - Selecţia cadrelor didactice pentru corpul de metodişti
Continut - Condiţii de participare şi organizarea selecţiei
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 9716.pdf

Data - 2013-09-11
Titlu - Planificarea consfătuirilor județene
Continut - Planificarea consfătuirilor județene
Download fisiere asociate:
1.   SKMBT C36013091110410.pdf

Data - 2013-08-21
Titlu - Eliberare adeverinţe definitivat
Continut - Eliberare adeverinţe definitivat
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 8025.pdf

Data - 2013-07-24
Titlu - Precizări privind gradul II și gradul I
Continut - În atenția candidaților înscriși la Universitatea București
Download fisiere asociate:
1.   nr.6512.pdf

Data - 2013-07-22
Titlu - Programe de conversie profesionala și master
Continut - În atenția cadrelor didactice din județ
Download fisiere asociate:
1.   NR. 6501.pdf
2.   UNIVERSITATEA BACAU.pdf
3.   ASE BUCURESTI.pdf
4.   UNIVERSITATEA SIBIU.pdf

Data - 2013-07-16
Titlu - În atenția candidaților la definitivat
Continut - Precizări privind accesul în sălile de examen
Download fisiere asociate:
1.   nr. 6352.pdf

Data - 2013-06-25
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat 2013
Continut - Centrul de examen pentru definitivat
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5834.pdf

Data - 2013-06-17
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul II
Continut - Precizări privind programa de examen pentru învăţământ preşcolar şi primar
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5083.pdf

Data - 2013-06-13
Titlu - În atenţia candidaţilor la definitivat
Continut - Programul de pregătire pentru definitivat
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5437.pdf
2.   Anexa 1 Grafic pregatire definitivat.pdf ...
3.   Anexa 2 Grupe Metodica specialitatii.pdf ...
4.   Anexa 3 Grupe Pedagogie.pdf

Data - 2013-06-07
Titlu - Transmiterea documentelor privind inspecţiile curente şi speciale
Continut - Documente şi termene de transmitere
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5309.pdf
2.   Model adeverinta vechime.doc

Data - 2013-06-07
Titlu - Programe de conversie profesională
Continut - Instituţii organizatoare
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5290.pdf

Data - 2013-03-11
Titlu - Definitivat 2013
Continut - Definitivat 2013
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 1789.pdf

Data - 2013-01-22
Titlu - In atentia cadrelor didactice inscrise la gradul I, seria 2013-2015
Continut - Precizari privind colocviul de admitere la gradul I
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 285.pdf

Data - 2013-01-22
Titlu - In atentia cadrelor didactice inscrise la definitivat
Continut - Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat dosarul de inscriere la definitivat
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 292.pdf
2.   Anexa Lista candidati aprobati.pdf

Data - 2013-01-18
Titlu - Activitate de formare ARACIP
Continut - Solicitare date
Download fisiere asociate:
1.   Nr.207.pdf

Data - 2013-01-17
Titlu - In atentia directorilor unitatilor de invatamant
Continut - Aplicarea OMECTS nr.6193 din 2012
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 13810.pdf

Data - 2012-12-07
Titlu - In atentia directorilor unitatilor de invatamant si a cadrelor didactice debutante
Continut - Definitivarea in invatamant sesiunea 2013
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 13466.pdf
2.   OMECTS NR 6193.pdf

Data - 2012-12-05
Titlu - Aprobarea inscrierii la grade didactice in anul scolar 2012-2013
Continut - Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat inscrierea la grade didactice si validarea cererilor pentru inspectiile curente
Download fisiere asociate:
1.   Nr.13469.pdf
2.   Lista aprobare inscriere gr II ...
3.   Lista aprobare inscriere gr I ...
4.   Lista validare cereri gr II ...
5.   Lista validare cereri gr I ...
6.   Nota MECTS 48259.pdf

Data - 2012-12-04
Titlu - In atentia cadrelor didactice din judetul Neamt
Continut - Corpul de metodisti al inspectoratului scolar
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 13447.pdf
2.   LISTA METODISTI 2012-2013.pdf

Data - 2012-11-09
Titlu - Selectie metodisti
Continut - Planificarea interviului pentru selectia in vederea completarii corpului de metodisti al ISJ
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 12904.pdf

Data - 2012-10-30
Titlu - Anunt selectie metodisti
Continut - Completarea corpului de metodisti al inspectoratului scolar
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 11916.pdf

Data - 2012-10-25
Titlu - Anunț înscriere proiect "eprof"
Continut - Anunț înscriere proiect "eprof"
Download fisiere asociate:
1.   nr. 10933.pdf

Data - 2012-10-24
Titlu - Cercurile pedagogice ale directorilor, consilierilor educativi si cadrelor didactice
Continut - Planificarea cercurilor pedagogice pentru anul scolar 2012-2013
Download fisiere asociate:
1.   Cercuri pedagogice directori si consilieri ...
2.   Cercuri pedagogice pe discipline 2012-2013.pdf ...

Data - 2012-10-03
Titlu - Precizari privind inscrierea la definitivat si grade didactice in anul scolar 2012-2013
Continut - Conditii de inscriere, termene si componenta dosarului
Download fisiere asociate:
1.   DEFINITIVAT.pdf
2.   GRADUL II.pdf
3.   GRADUL I.pdf
4.   Model cerere IC1.pdf
5.   Model adeverinta calificative.doc
6.   Planificare primire dosare.pdf
7.   GRADE 2012.xls
8.   Adresa nr. 10636.pdf

Data - 2012-09-25
Titlu - Asigurarea calitatii invatamantului in scolile din judetul Neamt
Continut - Raportul anual de evaluare interna. Certificatele de calitate pentru scolile pilot
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 10231.pdf
2.   Model RAEI.rar

Data - 2012-09-12
Titlu - In atentia cadrelor didactice promovate la examenul de Definitivat 2012
Continut - Adeverinte definitivat
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 9851.pdf

Data - 2012-09-11
Titlu - Revenire - Consfatuirile judetene in anul scolar 2012-2013
Continut - Graficul de desfasurare al consfatuirilor judetene 2012-2013
Download fisiere asociate:
1.   Revenire Planificare consfatuiri judetene.pdf

Data - 2012-08-20
Titlu - Echivalarea competentelor profesionale conform OM5484/2011 - Rezultate finale
Continut - Echivalarea competentelor profesionale conform OM5484/2011 - Rezultate finale
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 8622.jpg
2.   Educatoare 5484 REZULTATE FINALE.pdf
3.   Invatatori 5484 REZULTATE FINALE.pdf
4.   Maistru instructor 5484 REZULTATE FINALE.pdf ...

Data - 2012-08-10
Titlu - Echivalarea competentelor profesionale conform OM5484/2011
Continut - Rezultatele evaluarii dosarelor cadrelor didactice inscrise pentru echivalarea competentelor profesionale conform OM5484/2011
Download fisiere asociate:
1.   nr 8316.pdf
2.   Rezultate evaluare conform OM5484 educatoare.pdf ...
3.   Rezultate evaluare conform OM5484 invatatori.pdf ...
4.   Rezultate evaluare conform OM5484 maistri ...

Data - 2012-07-13
Titlu - În atenţia cadrelor didactice care participa la examenul de DEFINITIVAT
Continut - Calendarul examenului
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 7425.pdf

Data - 2012-06-27
Titlu - Echivalare pe baza ECTS/SECT - OMECTS 5553
Continut - Lista cadrelor didactice care au solicitat echivalarea studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenta
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 6897.pdf
2.   Lista cadrelor didactice inscrise pentru ...

Data - 2012-06-18
Titlu - Centrul de examen - Definitivat 2012
Continut - Centrul de examen - Definitivat 2012
Download fisiere asociate:
1.   Nr.6467.pdf

Data - 2012-06-07
Titlu - În atenţia directorilor şi a cadrelor didactice înscrise la definitivat şi grade didactice
Continut - Precizări privind transmiterea copiilor proceselor verbale de inspectie
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 6229.pdf

Data - 2012-05-31
Titlu - Precizari privind aplicarea OMECTS NR. 5553/2011 Seria a 2- a
Continut - Precizari privind aplicarea OMECTS NR. 5553/2011 Seria a 2- a
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 6026.pdf
2.   OMECTS 4111 2012 modificare Metodologie ...
3.   OMECTS 4121 CALENDAR ECTS SECT ...

Data - 2012-05-29
Titlu - In atentia profesorilor inscrisi la Gradul al II-lea
Continut - In atentia profesorilor inscrisi la Gradul al II-lea
Download fisiere asociate:
1.   Nr.5678.pdf

Data - 2012-05-15
Titlu - In atentia cadrelor didactice inscrise la definitivat
Continut - Precizari privind examenul de definitivat sesiunea 2012
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5546.pdf
2.   Anexa.pdf
3.   Lista definitivat.pdf

Data - 2012-04-27
Titlu - Echivalare ECTS/SECT conf. OMECTS 5553/2011
Continut - Lista cadrelor didactice care au solicitat echivalarea studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenta
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5169.pdf
2.   Lista cadrelor didactice pentru echivalare ...

Data - 2012-03-29
Titlu - Planificare depunere dosare pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale
Continut - Planificare depunere dosare pentru recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 3216.pdf
2.   anexa 1 5484.xls

Data - 2012-02-28
Titlu - Graficul depunerii dosarelor pentru echivalare ECTS/SECT
Continut - Echivalarea invatamantului de scurta durata cu ciclul I de studii universitare, OMECTS 5553
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 1518.pdf

Data - 2012-02-23
Titlu - Comanda manualelor scolare pentru retiparire
Continut - Completarea stocului de manuale pentru anul scolar 2012-2013
Download fisiere asociate:
1.   Nr 1401.pdf
2.   Formular comanda 2012 2013.xls
3.   OMECTS 3280 din 17 02 ...

Data - 2012-01-31
Titlu - Precizari privind echivalarea competentelor profesionale
Continut - Completarea grilei de echivalare
Download fisiere asociate:
1.   Nr.603.pdf

Data - 2012-01-29
Titlu - Rapoarte pentru inspectiile de definitivat si grade didactice
Continut - Proces verbal definitivat, fise de evaluare si rapoarte
Download fisiere asociate:
1.   Rapoarte inspectii grade.rar

Data - 2012-01-20
Titlu - In atentia cadrelor didactice inscrise la gradul I, seria 2012-2014
Continut - Colocviul pentru gradul I
Download fisiere asociate:
1.   Nr.450.pdf

Data - 2012-01-04
Titlu - Ordinul Nr. 6536 privind calendarul activitatilor de echivalare
Continut - Precizari privind aplicarea calendarului
Download fisiere asociate:
1.   Nr.48.pdf

Data - 2011-12-09
Titlu - Echivalarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice conform OMECTS 5484/2011
Continut - Precizari privind echivalarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice in vederea ocuparii functiilor didactice prevazute in LEN nr.1/2011
Download fisiere asociate:
1.   Nr.11161.pdf
2.   Anexa 1 Cerere tip 5484.pdf ...
3.   Anexa 2 Grila echivalare.pdf
4.   Nume scoala echivalare5484 2012.xls

Data - 2011-12-09
Titlu - Echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata
Continut - Precizari privind echivalarea invatamantului universitar de scurta durata cu ciclul I de licenta, conform OMECTS 5553/2011
Download fisiere asociate:
1.   Nr.11160.pdf
2.   Anexa Cerere tip 5553.pdf
3.   Nume scoala echivalare5553 2012.xls

Data - 2011-12-02
Titlu - In atentia cadrelor didactice din judetul NEAMT
Continut - Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat inscrierea la definitivat si gradele I si II, in octombrie 2011
Download fisiere asociate:
1.   Nr.11001.pdf

Data - 2011-11-01
Titlu - Colectivul de metodisti ai Inspectoratului Scolar al Judetului Neamt
Continut - Lista metodistilor in anul scolar 2011-2012
Download fisiere asociate:
1.   NR.10247.pdf
2.   Lista METODISTI 2011-2012.pdf

Data - 2011-10-28
Titlu - Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice
Continut - Planificarea si structura cercurilor pedagogice in anul scolar 2011-2012
Download fisiere asociate:
1.   NR.9639.pdf
2.   Cercuri pedagogice cadre didactice 2011-2012.pdf ...

Data - 2011-10-27
Titlu - Anunt inscriere cursuri - Proiect RIFSE-
Continut - Anunt inscriere cursuri - Proiect RIFSE-
Download fisiere asociate:
1.   NR.9379.pdf

Data - 2011-10-25
Titlu - COMPAS Anunt important pentru invatatori
Continut - COMPAS Anunt important pentru invatatori
Download fisiere asociate:
1.   Anunt important lot invatatori COMPAS.pdf ...

Data - 2011-10-25
Titlu - Cerc directori
Continut - Programare cerc directori
Download fisiere asociate:
1.   Cerc directori.pdf

Data - 2011-10-10
Titlu - COMPAS_Anunt inscriere grup tinta profesori LOT II
Continut - Anunt inscriere si anexe
Download fisiere asociate:
1.   Anunt inscriere profesori COMPAS.pdf
2.   dosarul I.rar
3.   dosarul II.rar
4.   GRUP TINTA LOT II COMPAS.rar ...

Data - 2011-10-06
Titlu - Inscrierea cadrelor didactice la definitivat si grade in anul scolar 2011-2012
Continut - Precizari privind inscrierea la definitivat si grade didactice; formulare specifice
Download fisiere asociate:
1.   Precizari inscriere grade.pdf
2.   Planificare inaintare dosare.pdf
3.   Model cerere IC1.pdf
4.   GRADE 2012.xls

Data - 2011-09-14
Titlu - Perfectionare profesori domeniile: mecanica si inginerie electrica si electronica
Continut - Perfectionare profesori domeniile: mecanica si inginerie electrica si electronica
Download fisiere asociate:
1.   curs.pdf

Data - 2011-08-02
Titlu - Proiectul Profesionalism la toate nivelele invatamantului preuniversitar - ID 63038
Continut - In atentia bibliotecari, contabili si secretari
Download fisiere asociate:
1.   NR.144-bibliotecari.pdf
2.   NR.144-contabili.pdf
3.   NR.144-secretari.pdf

Data - 2011-07-01
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat şi grade didactice
Continut - Lista cadrelor didactice participante la definitivat şi gradul II - sesiunea 2011
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5878.pdf
2.   Lista participare la definitivat si ...

Data - 2011-06-27
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat şi grade didactice
Continut - În atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat şi grade didactice
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5766.pdf

Data - 2011-06-08
Titlu - In atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat şi grade didactice
Continut - Revenire - Cursuri de pregătire
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 4418.pdf
2.   Anexa program pregatire.pdf
3.   Anexa program pregatire 1.pdf

Data - 2011-05-09
Titlu - In atenţia cadrelor didactice care predau discipline economice
Continut - Anunţ Conferinţa de lansare a proiectului "Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul liceal care predau discipline economice"
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 3462.pdf

Data - 2011-03-09
Titlu - Proiect formare continuă cadre didactice de specialitatea matematică şi ştiinţe economice
Continut - Anunţ selecţie formatori
Download fisiere asociate:
1.   Anunt selectie proiect POSDRU.pdf

Data - 2011-02-02
Titlu - Curs de formare - în atenţia profesorilor de istorie
Continut - Curs de formare
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 821.pdf

Data - 2011-01-18
Titlu - URGENT - În atenţia cadrelor didactice inscrise la gradul I
Continut - Anunţ
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 385.pdf

Data - 2011-01-03
Titlu - Anunţ depunere dosare învăţători Proiect COMPAS
Continut - Calendar depundere dosare
Download fisiere asociate:
1.   Nr.24.03.01.11.pdf

Data - 2010-12-29
Titlu - Solicitări reînscriere şi amânare grade didactice
Continut - Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat amânarea/reînscrierea la gradele I şi II
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 13049.pdf

Data - 2010-12-28
Titlu - In atentia cadrelor didactice
Continut - Lista metodistilor pentru anul scolar 2010-2011
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 13035.pdf
2.   LISTA METODISTI 2010-2011.pdf

Data - 2010-12-21
Titlu - Procedura şi caledarul de înscriere la formarea continuă - Proiect COMPAS
Continut - Procedura şi caledarul de înscriere la formarea continuă - Proiect COMPAS
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 15.pdf
2.   Anexa 3 Formular inscriere.doc
3.   Anexa 7-Adeverinta.doc
4.   Anexa 8 Contract scolarizare.doc
5.   Calendar inscrieri cadre didactice selectate.doc ...

Data - 2010-12-21
Titlu - FOARTE URGENT - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ
Continut - Preluare revista ARACIP
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 12940.pdf

Data - 2010-12-15
Titlu - Rezultate selecţie Proiect COMPAS
Continut - Liste nominale şi procedura de selecţie
Download fisiere asociate:
1.   Nr.11.pdf
2.   Procedura selectie grup ...
3.   Grup tinta cadre v2.rar

Data - 2010-12-10
Titlu - Anunţ proiect COMPAS
Continut - Anunţ proiect COMPAS
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 10.pdf

Data - 2010-12-06
Titlu - Proiect "Reţea interregională de formare în sistem e-learning" - RIFSE
Continut - Anunţ lansare proiect şi machetă bază de date
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 12541.pdf
2.   ANUNT LANSARE PROGRAM FORMARE RIFSE.doc ...
3.   MACHETA BAZA DE DATE SELECTIE ...

Data - 2010-12-06
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat şi gradele I şi II
Continut - Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat înscrierea la definitivat şi grade didactice
Download fisiere asociate:
1.   Lista cadre didactice.pdf
2.   Nr. 12533.pdf

Data - 2010-11-23
Titlu - Anunţ selecţie metodişti
Continut - Organizarea şi desfăşurarea selecţiei pentru completarea corpului de metodişti la anumite discipline
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 12177.pdf

Data - 2010-11-12
Titlu - Proiectul "COMPAS" - Cursuri de formare
Continut - Detalii despre modul în care se va realiza înscrierea şi documentele necesare acesteia
Download fisiere asociate:
1.   Program formare continua.zip
2.   Nr. 11827.pdf

Data - 2010-11-05
Titlu - Programul pentru conversie profesională
Continut - Precizări privind practica pedagogică a cadrelor didactice înscrise la programul de conversie profesională
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 11348.pdf

Data - 2010-10-19
Titlu - Planificarea depunerii dosarelor înscrierii la definitivat şi grade didactice
Continut - Planificarea depunerii dosarelor
Download fisiere asociate:
1.   Planificare dosare.pdf

Data - 2010-10-01
Titlu - Inscrierea la definitivat şi grade didactice
Continut - Precizări metodologice
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 9263.pdf
2.   planificare.pdf
3.   GRADE 2011.xls
4.   Model cerere IC1.pdf

Data - 2010-09-24
Titlu - In atenţia directorilor şi responsabililor cu perfecţionarea
Continut - Date privind formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 8912.pdf
2.   Anexa 1 perf.xls
3.   Anexa 2 perf.doc

Data - 2010-09-24
Titlu - In atenţia directorilor şi responsabililor comisiilor metodice
Continut - Formarea continuă prin activităţi organizate la nivelul şcolii
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 8914.pdf

Data - 2010-09-24
Titlu - In atenţia profesorilor metodişti ai inspectoratului şcolar
Continut - Portofoliul metodistului
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 8913.pdf

Data - 2010-07-05
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat şi gradul II - sesiunea 2010
Continut - Informaţii privind graficul desfăşurării examenelor conform comunicărilor centrelor de perfecţionare
Download fisiere asociate:
1.   Universitate Cluj grad didactic II ...
2.   Universitatea Cluj definitivat 2010.doc
3.   Universitatea Bacau definitivat gradul II.pdf ...
4.   Universitatea Cuza Iasi perfectionarea ...

Data - 2010-06-21
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat şi gradul II - sesiunea 2010
Continut - Lista candidaţilor la examenele de definitivat şi gradul II 2010
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 5894.pdf
2.   Nr. 4942.pdf
3.   grade 2010.xls

Data - 2010-05-27
Titlu - În atenţia cadrelor didactice înscrise la definitivat şi grade didactice
Continut - Graficele activităţilor care au fost transmise la inspectoratul şcolar până la această dată de universităţi
-->>Nu exista fisiere asociate!

Data - 2010-05-11
Titlu - Formulare adeverinţe vechime
Continut - Formulare adeverinţe vechime
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 4199.pdf

Data - 2010-05-06
Titlu - Anunţ monitorizare activităţi de perfecţionare
Continut - Către directorii unitaţilor şcolare din judeţul Neamţ
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 4093.pdf

Data - 2010-03-01
Titlu - Cerc pedagogic directori
Continut - Anunt modificare data organizarii cercului pedagogic cu directorii
Download fisiere asociate:
1.   Nr.1353.pdf

Data - 2010-01-26
Titlu - Eliberare atestate formare continua 2008 - 2009
Continut - Programarea eliberarii atestatelor formare continua 2008 - 2009
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 548.pdf

Data - 2010-01-25
Titlu - In atentia profesorilor metodisti
Continut - Activitati de formare a profesorilor metodisti
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 503.pdf

Data - 2010-01-11
Titlu - Catre directorii unitatilor scolare din judetul Neamt
Continut - Formarea continua a cadrelor didactice cu studii medii
Download fisiere asociate:
1.   Formare continua.pdf

Data - 2010-01-11
Titlu - Proiectul "COMPAS" - Cursuri de formare
Continut - Detalii despre modul în care se va realiza înscrierea şi documentele necesare acesteia
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 11827.pdf
2.   Program formare continua.zip

Data - 2010-01-08
Titlu - Olimpiada discipline tehnice si educatie tehnologica
Continut - Precizari privind organizarea si desfasurarea olimpiadei si concursului profesional
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 112.pdf
2.   date comunicare.xls

Data - 2009-12-21
Titlu - In atentia cadrelor didactice inscrise la gradul I
Continut - Indicatii privind colocviul de admitere la gradul I
Download fisiere asociate:
1.   Nr. 14662.pdf

Data - 2009-12-14
Titlu - Olimpiada la disciplinele din aria Tehnologii
Continut - Planificarea etapei locale si etapei judetene
Download fisiere asociate:
1.   nr.14478.pdf
2.   precizari olimpiade tehnic.pdf

Data - 2009-12-08
Titlu - Lista cadrelor didactice inscrise la definitivat si grade
Continut - Cadrele didactice aprobate pentru inscrierea la definitivat si grade; solutionarea cererilor de amanare
Download fisiere asociate:
1.   nr. 14328.pdf
2.   anexa grade.pdf
3.   nr. 14329.pdf

Data - 2009-12-03
Titlu - In atentia directorilor
Continut - Declaratie de consimtamant
Download fisiere asociate:
1.   nr. 14228.pdf
2.   CNFP Tipizat Grup tinta declaratie ...

Data - 2009-11-24
Titlu - In atentia unitatilor de invatamant - Profil servicii
Continut - Simpozionul Judetean "Arta de a fi gazda"
Download fisiere asociate:
1.   nr. 14023.pdf

Data - 2009-11-23
Titlu - Lista metodistilor din judetul Neamt
Continut - Lista metodistilor aprobata in sedinta Consiliului de administratie
Download fisiere asociate:
1.   nr.13987.pdf
2.   LISTA METODISTI FINAL.pdf

Data - 2009-11-19
Titlu - In atentia profesorilor metodisti
Continut - Curs de formare
Download fisiere asociate:
1.   nr. 13914.pdf

Data - 2009-11-18
Titlu - In atentia cadrelor didactice
Continut - Deschiderea cursului pentru modulul de psihopedagogie - nivel I
Download fisiere asociate:
1.   nr.13870.pdf

Data - 2009-11-18
Titlu - In atentia cadrelor didactice care nu au participat la evaluarea modulului I
Continut - Lista nominala a cadrelor didactice invitate la evaluarea modulului I
Download fisiere asociate:
1.   nr. 13873.pdf

Data - 2009-11-16
Titlu - In atentia cadrelor didactice inscrise la perfectionare prin grade didactice
Continut - In atentia profesorilor care au solicitat amanarea sustinerii probelor pentru obtinerea gradelor didactice
Download fisiere asociate:
1.   nr. 13800.pdf

Data - 2009-11-10
Titlu - Selectia pentru completarea corpului de metodisti
Continut - Planificarea pentru interviu a cadrelor didactice inscrise la selectia pentru completarea corpului de metodisti
Download fisiere asociate:
1.   nr. 13627.pdf

Data - 2009-11-02
Titlu - In atentia personalului didactic
Continut - Selectie pentru completarea corpului de metodisti al Inspectoratului Scolar Judetean Neamt
Download fisiere asociate:
1.   nr.12636.pdf

Data - 2009-10-27
Titlu - In atentia cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar
Continut - Oferta de cursuri de specializare pentru anul universitar 2009-2010
Download fisiere asociate:
1.   nr. 11625.pdf

Olimpiade si concursuri

Calendar evenimente

« Noiembrie 2014 »
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 

Program audiențe

Inspector Scolar General

prof. Viorel STAN

Inspector Scolar General Adjunct

prof. Gabriela BANU

Inspector Scolar General Adjunct

prof. Elena LAIU

Inspectori Scolari

Relatii cu publicul:

Purtator de cuvânt

prof. Maria GHINIŢĂ

Browser recomandat: Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3+